HUMANITARNA AKCIJA „ZA ADAPTACIJU OBITELJSKE KUĆE JURE MAREVIĆA SA STAŠEVICE“

0

Životna agonija kroz koju prolazi obitelj Marević sa Staševice pokraj Ploča potaknula je dobre ljude, udružene u Organizacijski odbor, da pokrenu humanitarnu akciju pod nazivom „Za adaptaciju obiteljske kuće Marević“. Naime, teško imovinsko stanje i višestruka bolest članova obitelji, onemogućila je Mareviće u zadovoljenju osnovnih životnih potreba, a glavu kuće, Juru Marevića, umirovljenika, hrvatskog branitelja, dovela u velike financijske poteškoće i nemogućnost izlaza iz duboke krize u kojoj se obitelj našla .Supruga i majka Vinka Marević, teški je kronični bolesnik s bolestima više organskih sistema, kći Sandra Marević teški je kronični bolesnik s psihomotornom retardacijom, potpuno nesposobna za samostalan život, a druga kći Iva Marević boluje od teškog oblika Sy Down s teškom psihomotornom retardacijom, kompletnom nepokretnošću i inkontinencijom, a uz to i slijepa s teškim epileptičkim sindromom i oštećenjem srca.
S obzirom da je ovoj obitelji pomoć nužno potrebna i to prvenstveno u vidu adaptacije kuće u kojoj žive, Organizacijski odbor moli sve institucije i ljude dobre volje da, u skladu sa svojim mogućnostima, donacijama pripomognu ovu humanitarnu akciju i na taj način omoguće ovoj obitelji život u ljudskim uvjetima, te im olakšaju teške dane kroz koje prolaze.

Broj računa za uplate:
Jure Marević / „Za adaptaciju obiteljske kuće Marević“
HR 03 23400093203562430
Kontakt članova Organizacijskog odbora
095/9004 000
099/2147 322

Nema odabrana galerija ili galerija je izbrisan.

Comment

Share.

About Author

Leave A Reply