RAZMIŠLJANJA JEDNOG PENZIONERA – DRUGI DIO

0

1.INVESTICIONA PROBLEMATIKA
4.rujna 2015.na portalu rogotin.hr, 1332184188plobjavljen je moj tekst pod naslovom RAZMIŠLJANJA JEDNOG PENZIONERA. Tamo sam pokušao tvrditi kako Pločani trebaju razvijati lučku, turističku i poljoprivrednu djelatnost, jer za takvo nešto imaju uvjete ,a i potrebu, radi zapošljavanja svojih građana. Možda će netko reći da je to samo popis lijepih želja, jer kako sve to ostvariti, otkud nam novac kada i onako teško živimo i jedva sastvljamo kraj s krajem.
Odmah moram reći da smo oduvijek teško živjeli, pa ipak smo radili i gradili za budućnost naše djece (što bi rekao K.Marks za proširenu, reprodukciju).
Postavlja se pitanje da li se mi kao grad, tako ponašamo ? Mislim da nismo. Ostavimo Marksovu nauku, a krenimo od mudrih narodnih izreka koje se na kraju uvijek pokažu da su u pravu.
A narod kaže : TKO GRADI NE UŽIVA,što bi trebalo značiti da su investicije stalni i dugoročni proces. AKO ZARADIŠ 100 KUNA, MOŽEŠ POTROŠITI 99 KUNA A NAJMANJE JEDNU KUNU OSTAVITI ZA CRNE DANE, zatim UZDAJ SE U SE I U SVOJE KLJUSE, što znači da je svaka pomoć sa strane teška ili preskupaI na kraju četvrta narodna poslovica kaže; U RADIŠE SVEGA BIŠE U ŠTEDIŠE JOŠ I VIŠE.
Bez obzira na narodno iskustvo i povjesni nauk, u zadnjih 35 godina na području našeg grada vrlo malo je investirano i građeno, osim lučkih objekata, crkvi, grobova i mrtvačnica . Koliko se sjećam, još u vrijeme Domovinskog rata izgrađena je nova poštanska zgrada ,zatim je izvršena rekonstrukcija vodovodne mreže prema Neretvi, sagrađeni su i trotoari za pješke, izgrađen je ulaz u naselje Rogotin, poduzeti su još neki manji radovi, uglavnom u perifernim naseljima.
Možemo li biti zadovoljni s ovakvim trendom investicione izgradnje u našem gradu? Svakako da je odgovor negativan.
2.ANALIZA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA GRADA PLOČE
Da bi mogli početi s izgradnjom kapitalnih gradskih, a time i turstičkih objekata, moramo pronaći vlastite, stalne i dugoročne izvore financiranja. Očito je da takva stavka u proračunu nije predviđena. Ali nisu predviđena ni nikakva sredstvavan proračuna, a nitko nije zadužen da se bavi ovom problematikom na primjer, neki organ,tijelo,tvrtaka ili ustanova. Ploče nemaju, a niti su kada imale, jake političke lobije koji bi bili u stanju dobiti financijska sredstva iz državnih izvora financiranja, kao što su to npr.uradile lokalne vlasti grada Knina, koje su u zadnjih 10 tak godina iz raznih sredstava financiranja u svoj grad uspjeli uložiti 15,8 milijuna kuna. (Sl.Dalmacija od 10 rujna 2015).
Bez obzira na gospodarske poteškoće i težak život građana, nadležna je jedino lokalna vlast, da u tom pravcu poduzima odgovarajuće pripremne radnje. U prvom redu potrebno je detaljno analizirati prihodnu i rashodnu stranu i na taj način tražiti prostora za osiguranje vlastitih financijskih sredstava s namjenom za investicije i investiciono održavanje objekata u gradu i gradskim naseljima. Već danas potrebno je renovirati gradsku rivu u Pločama jer je urušena.
3. PRIHODI
Najizdašniji proračunski prihod je svakako porez i porez na dohodak,a ostvaren je u pločanskom proračunu u 2014. godini u izosu od 9,105.114,17 kuna.,zatim komunalni doprinos i komunalna naknada, zajedno u iznosu od 4.201.791,84 kune. Ove dvije stavke ukupno iznose 13.306.406,01 kunu, dakle skoro 61% od ukupnih proračunskih prihoda.
Privrednici i građani Ploča plaćaju komunalnu naknadu po kvadratu stambenog ili poslovnog prostora. Ova proračunska sredstva uglavnom se koriste za tekuće održavanje gradskih komunalija (čistoća zelenilo i druge komunalne usluge). Bilo bi sasvim normalno i prirodno da se iz ove proračunske stavke barem manji dio izdvoji za razvoj grada.
Od 1.veljače 2015.kao i drugi gradovi i grad Ploče je uveo 10% prireza na dohodak to jest na sva primanja na koja se plaća porez. Težak je to teret posebno za građane,ali kada bi se i manji dio ulagao u razvoj njihova grada, da je teret i veći lakše bi se podnosio.
Prihodno-proračunske stavke potrebno je analizirati i utvrditi da li su svi prihodi obuhvaćeni, da li svi obveznici uredno i na vrijeme svoje obaveze obračunavaju i uplaćuju? Na koji način se vrši kontrola i prisilna naplata? Težak i nepopularan je to posao, ali svi službenici koji primaju plaću iz proračuna, a posebno službenici Uprave prihoda (svatko na svoj način) dužni su uložiti maksimum truda kako bi u potpunosti mogli obuhvatiti i naplatiti sva proračunska sredstva. Bila bi to garancija i mogućnost za izdvajanje djela financijskih sredstava za početak razvitaka našeg grada.
No, iz proračuna za 2014.godinu nije vidljivo,da li su naplaćene usluge za korištenje putničke obale, za trajektno i brodsko pristanište i korištenje i drugih usluga na tim površinama, koje su Zakonom ili drugim propisima predviđene. Također, u proračunu nema prihoda od korištenja javnih površina (pločanska riva, Sportski centar Močvara i druge javne površine).
Radi sigurnosti plovidbe, splitski Jadroplov svim vlasnicima plovila naplaćuje porez na ta plovila tzv porez na imovinu. Nadležna Lučka uprava za sve čamce koji su vezani uz gradsku obalu naplaćuje vez. U Pločanskoj luci ima oko 300 takvih vezova, pa bi trebalo proučiti zakonsku mogućnost uvođenja plaćanja poreza na imovinu u korist grada Ploča, jer Pločani su nekada sagradili pločansku rivu i td.
4. RASHODI – IZDACI
Proračunski rashodi grada Ploča za 2014.godinu izvršeni su sa viškom rashoda nad prihodimasa – 3.793.404.00 kuna.
Troškovi i izdaci,koji su tijekom 2014. učinjeni osiguravali su redovan rad Gradskog vijeća i gradonačelnika,vatrogastva i civilne zaštite, redovnih djelatnosti gradskih službi, javne ustanove u kulturi, Dječji vrtić u Pločama, Narodnu knjižnicu i druge djelatnosti, koje su navedene na stranicama počev od red.broja 2 do zaključno red.br.16.usvojenog i objavljenog proračuna grada Ploča za 20l4.
Za ovaj uradak nije potrebno,analizirati rashode i troškove za redovni rad grada i gradskih službi.
Međutim, kada su u pitanju INVESTICIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE KAPITALNIH OBJEKATA na području grada i gradskih naselja, analitičko razmatranje ima za cilj da potakne i unaprijedi izgradnju onih kapitalnih objekata, koji će biti u stanju ostvarivati dohodak i zapošljavati veći broj radnika (već ranije je navedeno, koji su to objekti).
Prema prikazanim rashodima u proračunu za 2014.godinu, grad Ploče je na ime investicija i investicionog održavanja ostvario RASHODE u ukupnom iznosu od cca 7,5 milijuna kuna,od čega je utrošeno cca 4,87 milijuna kuna na trošak za refundaciju ceste D – 8.
Preostala sredstva od cca 2,69 milijuna su utrošena na projekte manjih komunalnih objekata, na područjima MO na dovršetak dječijih vrtića, igrališta, lokalnih cesta, prilaza, puteva, pokosa, WC-a, sportskih terena, itd.
Ne može se reći da spomenuta ulaganja nisu bila potrebna, ali da li su bila prioritetna i da li su morala biti rascjpkana po svim MO u najmanju ruku je dvojbeno.Ovako svak je dobio ponešto, a nigdje do kraja nije dovršeno. Još je gore što takve investicije ne donose dohodak i zapošljavanje.Veći broj ovih objekata donosi troškove za redovno i ivesticiono održavanje, koje opet mora osigurati proračun, jer MO-i nemaju prihoda.
Kako započeti graditi objekte koji donose dohodak i zapošljavanja ?
Prije svega, moramo imati na umu onu narodnu UZDAJ SE U SE I U SVOJE KLJUSE, a to znači da moramo osigurati vlastite izvore za investicije.Ta sredstva moraju biti odvojena od redovnih prihoda, moraju biti dugoročna, a koristiti će se u najpovoljnije vrijeme i to kada se iz investicijskih sredstava može osigurati vraćanje kredita ,bez kojega se ne može završiti ni jedan ozbiljniji objekat, kada sa vlastitim sredstvima možemo povući sredstva iz određenih euro fondova ili kada možemo udružiti vlastita investicijska sredsta sa državim sredstvima npr. vodoprivredom, poljoprivredom i drugim ministarstvima. Temeljni dokumenat za investiciono ulaganje jeste usvojeni prostorni plan grada i transparentno licitiranje radova.
U Pločama 11.rujna 2015.

Ante Erak

Comment

Share.

About Author

Leave A Reply