XI. NERETVANSKI SUSRET – FRA JERONIM ŠETKA, HRVATSKI FRANJEVAC

0

NERETVANSKA RIZNICA UMJETNINA I INIH VRIJEDNOSTI, HRVATSKA KULTURNA ZAKLADA, JUŽNOHRVATSKI OGRANAK DHK, MATICA HRVATSKA NEUM i OPĆINA ČAPLJINA
XI. Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret
Fra Jeronim Šetka, hrvatski franjevac- svećenik, jezikoslovac
(Desne, 6. listopada 1909. – Omiš, 22. srpnja 1990.)
24., 25. i 26. rujna 2015.
u Neumu, Metkoviću, Pločama, Desnama, Opuzenu i Čapljini

Ovim trećim pismom željeli bismo Vas obavijestiti da će se ovogodišnji XI. Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Fra Jeronim Šetka, hrvatski franjevac- svećenik, jezikoslovac, održati u dane 24., 25. i 26. rujna 2014., u južnohrvatskim gradovima Neumu, Metkoviću, Pločama, Opuzenu i Čapljini.
Molimo Vas, uskladite Vaše obveze, kako bismo svi mogli biti nazočni u sve dane Susreta.
Na Susretu očekujemo ove uvažene književnike, znanstvenike i kulturne djelatnke:
dr. sc. Ante Sekulića, HAZU, Zagreb, prof. dr. sc. Vinko Grubišić, književnik, Sveučilište Waterloo, Kanada, prof. dr. sc. Antun Lučić, književnik, Filozofski fakulet Sveučilišta u Mostaru, dr. sc. Nataša Bašić i mr. sc. Ivan Armanda, Leksikografski zavod, Zagreb, prof. dr. sc. Sanda Ham, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, prof. dr. sc. Stipe Botica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dean Slavić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mile Mamić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Josip Lisac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, dr. sc. Vinicije Lupis, Južnohrvatski ogranak DHK, Ston, Marinko Tomasović, prof., arheolog, Makarski muzej, Makarska, fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, fra Blaž Toplak, Samostan Gospe Sinjske, Sinj, prof. dr. sc. fra Andrija Nikić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Antonio Sammartino, Molise, Italija, Mate Kovačević, književni kritičar i publicist, Zagreb, Pero Pavlović, književnik, Neum, Ljubo Krmek, književnik, Čapljina, Stjepan Šešelj, književnik, Zagreb.
Dolazak i raspored rada:
Četvrtak, 24. rujna 2015.

– dolazak sudionika i smještaj, nakon dogovora s organizatorom Susreta, u hotele
u Neumu, Opuzenu i Metkoviću

Radni dio Susreta:
Četvrtak, 24. rujna 2015. – prije podne

u 10 sati – okupljanje sudionika u Osnovnoj školi bl. Alojzija Stepinca u Neumu
11 sati – otvorenje Susreta i početak rada
14 sati – objed u Hotelu u Neumu
poslije podne
u 17 sati – dolazak u Gimnaziju Metković, Ulica kralja Zvonimira 12
17, 30 sati – u auli Gimnazije Metković – predavanja
20, 30 sati – večera u hotelu „Narona“ u Metkoviću

Petak, 25. rujna 2015. – prije podne

do 10 sati – dolazak u Ploče, u Srednju školu fra Andrije Kačića Miošića,
Ulica Tina Ujevića 5
11 sati – aula škole – predavanja
14 sati – objed u restaurantu Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića
16 sati – odlazak u Desne, posjet rodnoj kući fra Jeronim Šetke i mjesnoj crkvi
poslije podne
18 sati – dolazak u Opuzen
19 sati – Gradska knjižnica Opuzen – predavanja
21 sat – večera

Subota, 26. rujna 2015.

10 sati – okupljanje sudionika u Osnovnoj školi Vladimira Pavlovića u Čapljini
11 sati – Knjižnica Osnovne škole Vladimira Pavlovića – predavanja
13 sati – objed
– svršetak XI. Susreta, opraštanje i povratak sudionika

Nazovite, radi smještaja ili kojega drugog pitanja, na adresu:
Hrvatska kulturna zaklada
10 000 Zagreb
Hrvatske bratske zajednice 4
ili na e-adresu: hkz1@zg.htnet.hr (osoba za vezu je gđa Dubravka Vidak)
tel. 00385 l 616 0112 ili 098/9537187
ili Stjepana Šešelja na broj 098/321267

Radujemo se susretu s Vama na Neretvi! Uz iskrene pozdrave,

Za Organizacijsko povjerenstvo:
fra Hrvatin Gabrijel Jurišić
Stjepan Šešelj


FRA JERONIM ŠETKA
300px-ZastavaFKGnalicje Fra Jeronim (Mate) Šetka rođen je 6. listopada 1909. u Desnama. U tome je neretvanskom selu 1916. – 1920. završio osnovnu školu. Gimnaziju i filozofiju pohađao je u Franjevačkome sjemeništu u Sinju (1921. – 1929.) s tim da je 1926. i 1927. novicijat proveo na Visovcu. Četiri je godine bogoslovije (1929. – 1933.) pohađao u Makarskoj. Svečane redovničke zavjete položio je u Makarskoj 7. listopada 1930., a za svećenika je zaređen u Splitu 9. listopada 1932. Godine 1933. postao je prefektom sjemeništa u Sinju te je uz kraće prekide bio profesorom u Sinju i Zagrebu do 1938. Nakon toga je upisao studij slavistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu i Krakovu. Doktorirao je 1940. kod Stjepana Ivšića, jezikoslovca svjetskoga glasa, obranivši doktorsku radnju Hrvatska kršćanska terminologija. Tijekom Drugoga svjetskog rata bio je magistrom klerika u Sinju. U razdoblju 1946. – 1956. bio je direktorom Franjevačke gimnazije i ravnateljem sjemeništa u Sinju, a 1957. – 1960. magistrom klerika u Zagrebu. Istu je dužnost 1960. – 1964. obnašao u Makarskoj gdje je ujedno predavao na Franjevačkoj visokoj bogosloviji, a 1964. – 1970. ponovno je bio direktorom Franjevačke gimnazije u Sinju. Godine 1945. i 1946. bio je župnikom u Hrvacama, 1946. – 1949. tajnikom Provinicije Presvetoga Otkupitelja, 1949. – 1952. definitorom, 1952. – 1955. i 1961. – 1967. kustosom, 1964. generalnim vizitatorom Hercegovačke franjevačke provincije te 1969. – 1970. vicepostulatorom u klauzi blaženoga Nikole Tavelića. Umro je 22. srpnja 1990. u Omišu. Bio je urednikom glasnika Gospa Sinjska 1964. i Vjesnika bl. Nikole Tavelića 1969. – 1971. te suurednikom Sinjske spomenice 1715. – 1965. i Šematizma Provincije Presvetog Otkupitelja 1965.20150426171420.jpg.768x0px Autorom je nekoliko stručnih članaka usmenoknjiževnoga sadržaja (La B. V. Maria dans la poesie populaire Croate, 1953.; Fra Andrija Kačić Miošić i narodna pjesma, 1954.; Koledanje u Baškoj Vodi, 1964.; Rukopisna zbirka zagonetka, 1978.) te svećeničkih životopisa (o fra Petru Kneževiću i fra Tomi Babiću). Objavio je knjige i brošure Hrvatska kršćanska terminologija I. – III. (1940., 1964., 1965., 1976.), Pobožni uzdasi i molitve s oprostima (1947.), Blago nebesko, vjenčić oprosnih molitava za svaku prigodu (1961.), Put u život, priručni molitvenik za župnike i vjernike (1962.), Kršćanski nauk (1965.), Gospa Sinjska, povijest svetišta Majke Božje u Sinju (1966.), Fatimske poruke Majke Božje (1967.), Kraljica srdaca, razmatranje o Majci Božjoj (1969.), Sveti Nikola Tavelić (1970.), Mijenjam svijet, razmatranja za svećenike, redovnike, redovnice i vjernike (1974.), Na izvoru obnove, razmatranje o sakramentu pokore (1977.) i Na izvorima radosti, razmatranja za sve dane preko godine (1981.). Godine 1951. predao je u JAZU Zbirku narodnih pjesama iz Dalmacije od 22 pjesme i Zbornik hrvatskih narodnih pobožnih pjesama od 1231 pjesme.
Dr. sc. Domagoj Vidović

Comments

comments

Share.

About Author

Leave A Reply