OBAVLJEN TEHNIČKI PREGLED ULAZA U ROGOTIN

0

Predstavnicin MUP-a, Ministarstva zdravlja, Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, HEP-a, Hrvatskog Telekoma, Dubrovačko-neretvanske županije, JU Izvor Ploče i HŽ Infrastrukture obavili su tehnički pregled ulaza u Rogotin, nedavo završene kapitalne investicije za naše mjesto.

Radove je izvela tvrtka Viadukt iz Zagreba, a oni su obuhvaćali sanaciju novoga propusta, širenje kolnika lokalne ceste, izgradnju šetnice i sanaciju lijevoga korita obale Crne rijeke u duljini od 220 metara, kao i izgradnju novih i sanaciju postojećih kanalizacijskih ispusta.

ula 1 ula 2

Ukupno je ugrađeno pilota duljine 576 metara, za što je potrošeno 386 metara kubičnih betona i 34 500 kilograma armature. Piloti su izvedeni bušenjem kroz naslage gline, pijeska i sitnozrnastog materijala (nanosi rijeke Neretve), te ulaze dva do tri metra u tvrdu stijenu. Izvedeni su tehnologijom rotacije i iskopa materijala do tvrde stijene, te iskopom u tvrdoj stijeni 2-3 metra.

Da bi se izveo novi propust, stari je bilo potrebno ukloniti, a prije početka rušenja propusta izvršiti privremeno izmiještanje instalacija (elektroinstalacije, DTK i TK mreža). Za izvedbu temelja propusta izvedeno je osam pilota, povezanih naglavnom armirano betonskom gredom na koju je izveden zid upornjaka propusta na koji se oslanja armirano betonska ploča propusta. Za izgradnju novoga propusta utrošeno je 170 metara kubičnih betona i 20 tisuća kilograma armature.

ula 4 ula 5

Šetnica (AB grede 260 metara kubičnih betona, armatura 31 tisuća kilograma, ploča šetnice 88 „kubika“ betona, armatura 12 tisuća kilograma) široka je 1,20 metara, a izvedena je kao proširenje u kolnik u obali rijeke. Konstrukcijski se sastoji od armirano-betonske naglavne grede koja se temelji na armirano-betonskim pilotima, a na AB gredi izvodi se šetnica.

Ukupna investicija iznosi gotovo osam milijuna kuna, a idući korak je ishođenje uporabne dozvole.

Comments

comments

Share.

About Author

Leave A Reply