NA ELEKTRONSKIM SJEDNICAMA ODLUČUJU O DESECIMA MILIJUNA KUNA – BAČIĆ POZIVA DRŽAVNU REVIZIJU U LUČKU UPRAVU PLOČE

0

Početkom veljače ove godine održana je još jedna elektronska sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče. Na dnevnom redu bile su točke koje su se uglavnom odnosile na produženje Ugovora za stručni nadzor nad izgradnjom Terminala za rasute terete i Ulaznog terminala, kao i produženje Ugovora za konzultantske usluge Koordinatora zaštite na radu. Inače, poslovnikom o radu Upravnog vijeća predviđeno je da se elektronske sjednice Upravnog vijeća mogu održavati samo iznimno kada je potrebno donijeti odluke koje zahtijevaju žurno djelovanje. Međutim, u posljednjih pola godine održano je čak šest elektronskih sjednica Upravnog vijeća na kojima su se donosile odluke o dodatnim i nepredviđenim radovima vrijednima više od 30 milijuna kuna, što je i zasmetalo pojedinim članovima Upravnog vijeća. Naime, smatra se da nije bilo potrebe za elektronskim sjednicama o tako važnim pitanjima velike novčane vrijednosti, već da je o tome trebalo kvalitetno raspravljati na redovitim sjednicama Upravnog vijeća.

BAČIĆ POZIVA DRŽAVNU REVIZIJU U LUČKU UPRAVU PLOČEOva produženja spomenutih ugovora upućuju na zaključak da se završetak radova na spomenutim terminalima ponovno prolongira. Sukladno informacijama koje smo dobili od Lučke uprave u prosincu 2015. godine terminal za rasute terete trebao je biti završen krajem siječnja 2016. godine, no budući da su na ovoj sjednici Upravnog vijeća produženi spomenuti ugovori do kraja travnja 2016. godine to znači da se rok završetka opet odgađa.

Prema informacijama s terena fizički radovi na gradilištu još uvijek nisu u potpunosti završeni. U tijeku su radovi na produbljivanju prilaznog kanala i zaštiti pokosa, postavljanju bokobrana, kao i radovi na postavljanju pomorske signalizacije. Inače, rok završetka radova do sada je mijenjan već tri puta i prema prvotno potpisanom ugovoru o građenju radovi su trebali završiti 30. lipnja 2014. godine. Ukoliko radovi ovoga puta ipak završe 30. travnja 2016. to će biti ukupno kašnjenje od 22 mjeseca ili oko 660 dana. Ovo veliko kašnjenje uzrokuje enormne direktne troškove za Lučku upravu Ploče koji se procjenjuju na iznos od preko deset milijuna kuna ( troškovi nadzora, voditelja projekta, konzultanti, klizna skala i sl.). Ugovorom o građenju predviđena je i naplata penala za kašnjenje u maksimalnom iznosu od 40 milijuna kuna odnosno oko 200 tisuća kuna po danu kašnjenja. Lučka uprava bi mogla potraživati od izvođača radova plaćanje ugovorenih penala ukoliko je kašnjenje izazvano isključivo zbog njegove pogreške, no kako se saznaje Lučka uprava nije uspjela na vrijeme provesti određene izmjene u Lokacijskoj i Građevinskoj dozvoli koje su nastale zbog izmjene projekta pa je stoga njena pozicija za naplatu penala neizvjesna.

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 11. veljače 2016. godine prilikom rasprave u svezi izvješća Državne revizije o poslovanju Lučkih uprava,  saborski zastupnik Branko Bačić posebno je istaknuo da je Državna revizija do 2012. godine obavila preglede u Lučkoj upravi Ploče te da su izvješća bila bezuvjetna i bez primjedbi. Međutim, nakon 2012. godine Državna revizija nije vršila pregled poslovanja Lučke uprave Ploče. S obzirom na tu okolnost kao i  na velika kašnjenja te ogromne direktne troškove prilikom izgradnje lučkih terminala Bačić je mišljenja da bi Državna revizija trebala izvršiti reviziju poslovanja Lučke uprave Ploče.

Comment

Share.

About Author

Leave A Reply