NETO DOBITAK LUKE PLOČE U 2015. GODINI JE PREKO 30 MILIJUNA KUNA

0

Luka Ploče d.d. ostvarila je neto dobitak u 2015. godini u iznosu od 30,41 milijun kuna. Prošle je godine promet preko pločanske luke iznosio 2,83 milijuna tona robe, što je za 4,7 posto više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Poslovni prihod lani je bio nešto veći od 137 milijuna kuna što je više za 30 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni rashodi iznosili su 126 milijuna kuna ili oko 29 posto više nego u 2014. Na području financijse aktivnosti ostavren je prihod od tečajnih razlika u visini od 19,5 milijuna kuna. Prevladavajući tereti u ukupnoj strukturi prometa su rasuti tereti, koji su s prometom većim od 1,8 milijuna tona, ostvarili rast od jedan posto. Promet generalnim teretima (503 tisuće tona) zabilježio je pad od pet posto, dok su tekući tereti (oko 465 tisuća tona) zabilježili porast od 37 posto. U strukturi rasutih tereta u prošloj godini predvaladavo je prekrcaj metalurškog ugljena. Glavni razlog manjega prometa generalnih tereta je pad prometa metalurških proizvoda (željezne gredice, valjana žica, rebtasti betonski čelik), i „jumbo“ vreća. Promet kontejnera je u porastu od 23 posto u 2015. godini s 20 676 kontejnerskih jedinica u odnosu na godinu prije kada je prekrcano 16 859 TEU-a. Porast kontejnera uvjetovan je u najvećoj mjeri povećanjem prekrcaja građe, ulja i visokotarifne robe putem kontejnera.
U Godišnjem izvješću društva i grupe Luka Ploče za 2015. godinu istaknuto je da je Luka Ploče, pored općeg utjecaja ekonomske krize, suočena s rizikom konkurencije drugih luka koje imaju povoljnije troškove unutrašnjeg transporta. Luka Ploče je pretežno usmjerena na rad s manjim brojem klijenata u industrijskom i tržišnom okruženju koje je podložno velikom utjecaju promjena cijena na svjetskom tržištu što značajno utječe na lučki nivo prometa. Naime, pločanska luka i dalje posluje na željezničkom koridoru s više operatera i uprava, što otežava pristup i proširenje poslovanja na udaljenijim tržištima. Izgradnja cestovnog dijela koridora Vc je spora i utječe na konkurentsku ulogu luke u Pločama u odnosu na druge luke, poglavito u segmentu kontejnerskog prometa.

Comment

Share.

About Author

Leave A Reply