IZBAČENE ENERGANE U LUCI PLOČE IZ PROSTORNOG PLANA

0

U Pučkom otvorenom učilištu održana je ponovljena javna rasprava o izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Ploča, nakon rasprave održane u siječnju ove godine. Na ovoj raspravi predmet su mogle biti samo već do sada predložene promjene. Na raspravi su sudjelovali predstavnici izrađivača prijedloga plana, Zavoda za prostorno planiranje Dubrovačko – neretvanske županije, Marina Oreb, ravnateljica, Silvana Taslaman i Stjepko Kovačić, kao i Stipe Baučić iz GIS plana, tvrtke za geodeziju. U uvodnom djelu pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča Izvor Škubonja istaknuo je uvjerenje kako se radi o najboljem Planu do sada, ali je građane pozvao da i dalje lobiraju, pitaju i šalju primjedbe Gradu Ploče, jer je Plan „živo tijelo podložno promjenama“. Od preko 130 primjedbi ministarstava, raznih ustanova, mjesnih odbora, građana i drugih, najveći dio je usvojen. To su pohvalili i dvojica sudionika rasprave koji su najviše diskutirali, Ivo Karamatić, županijski vijećnik SDP-a, i Joško Damić, te su ukazali na još neke dijelove Plana koji se, u interesu građana, mogu poboljšati. Jedna od najvažnijih primjedbi, koja je usvojena, odnosi se na energane u luci Ploče. Njih više nema u Prostornom planu. (prezentaciju možete pogledati u videu ispod).

Najvažnije usvojene primjedbe su:

izbrisano je eksploatacijsko polje mineralnih sirovina Oblićevac II

izbrisana je mogućnost planiranja građevina za korištenje obnovljivih izvora energije iz sektora šumarstva i poljoprivrede u kogeneracijskim postrojenjima

izbrisana je na lokaciji Sestrun u naselju Rogotin/Komin samostojeća sunčana elektrana

izbrisana je bazna stanica Sestrun

izmještena je lokacija za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona

gospodarska zona Karamatići – Eraci (I1,I3,K) u naselju Plina Jezero smanjena je na 4,0 ha

zona izdvojene ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja Željugrad T1, T3 ucrtana je u obuhvatu 1,0 ha, a preostali dio zone ucrtan je kao zona isključive ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja T1

-proširena je gospodarska zona Vranjak 2 i Vranjak 3 te je unutar gospodarske zone Vranjak 3 planiran smještaj sortirnice i kompostane te su ucrtane alternativne lokacije za pretovarnu stanicu i građevinu za obradu građevinskog otpada

-sukladno očitovanju Ministarstva obrane za vojarnu „Sidrište“ smanjen obuhvat zone posebne namjene tako da se na dijelu sa stambenim objektima  formiralo građevinsko područje.

-usvojeni su zahtjevi Grada Ploča, Mjesnih odbora te građana za ucrtavanjem u građevinsko područje postojećih objekata koji se nalaze uz postojeće prometnice

-izmijenjeni su uvjeti gradnje stambenih građevina na način da je definirana etažna visina niskih, srednjih i visokih građevina

-određena su područja u kojima se dozvoljava izgradnja građevina pojedine etažne visine:

u građevinskim područjima naselja Komin, Rogotin, Banja, Baćina, Staševica, Peračko Blato, i Šarić Struga dozvoljava se izgradnja niskih i srednjih građevina.

-u građevinskom području centralnog naselja Ploče uključujući područje Birine i Stabline dozvoljava se izgradnja niskih, srednjih i visokih građevina.

-u tradicijskih zaseocima koja su obuhvaćena građevinskim područjima dozvoljava se izgradnja niskih ili srednjih građevina te su definirani i kriteriji za rekonstrukciju i izgradnju itd.

javna rasprava pp (1) javna rasprava pp (2) javna rasprava pp (3) javna rasprava pp (4) javna rasprava pp (5) javna rasprava pp (6) javna rasprava pp (7) javna rasprava pp (8) javna rasprava pp (9) javna rasprava pp (10) javna rasprava pp (11) javna rasprava pp (12) javna rasprava pp (13) javna rasprava pp (14)

Comment

Share.

About Author

Comments are closed.