RAD LUČKE UPRAVE PLOČE OCIJENIT ĆE NADLEŽNE INSTITUCIJE – PRVI DIO

0

Nedavno zakazana pa, dan prije održavanja, odgođena sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče, zbog nekvalitetno pripremljene dokumentacije, meni je bila povod da napišem kako se nastavlja „kontinuitet lošeg rada u instituciji Lučke uprave Ploče“, a ravnatelju LU Svemiru Zekuliću da me optuži za „orkestrirano blaćenje ustanove“ i da mi pošalje određene poruke. Neka ne prijeti, nego učini što smatra potrebnim. Ja ću mu pokazati kako se to radi.

U idućim nastavcima objasnit ću zašto smatram da se loše radi u rukovodstvu ustanove u kojoj su ogromna kašnjenja u izgradnji terminala zbog čega LU trpi direktne troškove u milijunskim iznosima, u kojoj cijelo skladište nestaje ispred nosa čelnih ljudi LU, a moji se upiti ignoriraju, u kojoj se daju enormne novčane naknade odvjetnicima za davanje pravnih mišljenja, u kojoj se međusobno optužuju Lučka uprava Ploče i Luka Ploče d.d. za ogromna kašnjenja u izgradnji terminala i jedni druge prijavljuju premijeru, ministru, županu, Svjetskoj banci. Istoj onoj Banci koja je, sukladno Ugovoru, nedavno izašla iz Projekta Integracije trgovine i transporta, iako on nije završen itd.

Najprije da razjasnimo izjavu ravnatelja Zekulića da je Svjetska banka u svome dopisu od 24.svibnja 2016. godine projekt ocijenila kao uspješan. Banka u spomenutom dopisu piše da se projekt ocjenjuje kao „umjereno zadovoljavajući“ i to ponajviše zbog okolnosti da je prethodno uspješno izgrađen terminal za kontejnere, da je pušten u rad lučki informacijski sustav, da su uspješno sklopljeni koncesijski ugovori te da je Luka Ploče d.d. uspješno obavila dokapitalizaciju. Sve ovo prethodno navedeno napravljeno je prije 2012. godine, stoga se može zaključiti da je to spasilo situaciju da zbog loše izvedbe oko izgradnje terminala za rasute terete i ulaznog terminala projekt u konačnici nije proglašen kao nezadovoljavajući.

A ugovor o izgradnji terminala za rasute terete sklopljen je u travnju 2012. Iste godine u rujnu Upravno vijeće Lučke uprave ne želi poštovati potpisani ugovor o građenju glede predloženih ušteda u projektu u iznosu od oko 24 milijuna kuna. Na poštivanje ugovora o građenju svojim dopisom pozivala ih je i Svjetska banka kao financijer projekta. Međutim, Upravno vijeće je ustrajalo u svojim nakanama nepoštivanja ugovora gotovo šest mjeseci da bi ipak na kraju pristalo na poštivanje ugovorne obveze i međusobnu podjelu uštede između naručitelja i izvođača. Ušteda je nastala zbog izmjene projekta na prijedlog izvođača radova. Međutim, ovdje je izgubljeno dragocjeno vrijeme budući da je skoro šest mjeseci projekt bio ozbiljno usporen. Zbog ovakvog ponašanja Lučke uprave dio radova koji je trebao biti završen prije 1. srpnja 2013. (datum ulaska RH u EU) nije bio završen na vrijeme i zbog toga je Lučka uprava morala na radove koji su završeni nakon 1. srpnja 2013. platiti porez na dodanu vrijednost od nekoliko milijuna kuna koji je doniran iz proračuna RH.

Lučka uprava Ploče ima pravo na naplatu ugovorene kazne za kašnjenje radova, koja prema članku 8.7. Ugovora o građenju iznosi 0,05 posto ugovorenog iznosa po danu zakašnjenja, a najviše deset posto ugovorenog iznosa. Znači,  do 40 milijuna kuna. Terminal za rasute terete trebao je biti završen 30. lipnja 2014. Odgovarajući na moj upit, bivši predsjednik Upravnog vijeća Dražen Ivanušec tvrdi: „Prema trenutno planiranom datumu završetka i pretpostavci da je izvođač u cijelosti odgovoran za zakašnjenje od 144 kalendarska dana, Lučka uprava Ploče ima pravo naplate preko 29 milijuna kuna na ime ugovorene kazne za kašnjenje“. Dakle, 144 dana kašnjenja i mogućnost naplate 29 milijuna. Danas je kašnjenje preko 700 dana, a nije naplaćena niti jedna kuna.

Glavni nadzorni inženjer u svome mjesečnom izvješću broj 30. za mjesec listopad 2014. godine navodi kako su se stekli uvjeti za primjenu članka 8.7 ugovora o građenju i obračun penala za kašnjenje. Međutim investitor tj. Lučka uprava su mu dali instrukcije da se primjena ovog članka ugovora ne aktivira. Isto upozorenje Glavni nadzorni inženjer je ponavljao i u svojim slijedećim izvješćima, međutim Lučka uprava nije poduzimala ništa po tom pitanju.Zahtjev za naplatu penala nikada nije podnesen u ovom konkretnom slučaju.

Svemir Zekulić je tada bio pomoćnik ravnateljice, a danas ravnatelj ustanove o čijim je interesima dužan brinuti. Je li o ovome izvijestio nadležne institucije, i, ako nije, hoće li to učiniti?

Piše: Ante Šunjić

Comment

Share.

About Author

Comments are closed.