OPROŠTAJNA MISA DON TIHOMIRA JURČIĆA

0

U nedjelju će u crkvi Presvetoga Trojstva u Rogotinu don Tihomir Jurčić održati oproštajnu misu, nakog čega će se, uz prigodni domjenak, oprostiti od svojih župljana. Don Tiho je 22. kolovoza 2007. godine preuzeo dvije župe: Rogotin i Desne. Kroz devet godina župnikovanja u ove dvije župe, uz pastoralni rad puno se radilo i na materijalnom planu.

1U župi Desne obnovljena je iznutra župna crkva, napravljen je novi zvonik i uređen okoliš crkve s novo izgrađenim centralnim križem u groblju. Obnovljena je župna kuća i vraćena oduzeta crkvena imovina. U župi Rogotin obnovljen je zvonik, uređeno dvorište župne kuće u kojem je sagrađen novi objekt za potrebe župe. Crkva je iznutra obnovljena i opremljena novim klupama i lusterima. Napravljen je i opremljen župni ured.

Don Tiho je rođen 16. siječnja 1971. u Splitu, kao peto od šestero djece u obitelji Josipa Jurčića i Nedjeljke rođene Bratim. Osnovnu školu pohađao je u rodnim Srinjanima, a klasičnu gimnaziju u Splitu. Vojni rok odslužio je u Negotinu (Srbija) od 1990. do 1991., a onda se upisao na Teološki fakultet u Splitu, gdje je, poslije diplome, zaređen za svećenika 29. lipnja 1998. godine. Poslije svećeničkog ređenja, jednu godinu je vršiozvonik crkve u Rogotinu dužnost kapelana u župi Slivno Ravno, a 17. kolovoza 1999. preuzeo je župu Ravča kao župnik s mjerstima: Kljenak, Ravča, Kokorići. U župi Ravča bio je osam godina, od 17. kolovoza 1999. do 22. kolovoza 2007., kada je preuzeo Rogotin i Desne.

Za vrijeme župnikovanja u Ravči dosta se radilo na sanaciji crkava u župi koje u bile jako trošne. Najprije je u potpunosti sanirana crkva Svih svetih u Kljenku, a onda je na župnoj crkvi Sv. Mihovila u Ravči izmijenjen krov i obnovljena fasada. Na kraju je temeljito sanirana crkva Sv. Jure u Kokorićima. Za rad i angažman u župi Ravča, don Tiho je 2008. godine dobio nagradu Grada Vrgorca. „Sve što sam radio, bilo je iz ljubavi premna Bogu i narodu“, kaže don Tiho, koji sada preuzima dodijeljene mu dvije župe: Srijane – Dolac Gornji i Trnbuse.

Comment

Share.

About Author

Comments are closed.