POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM LISTAMA 50 TISUĆA KUNA IZ GRADSKOG PRORAČUNA

0

Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskoga vijeća Grada Ploča određena su financijska sredstva planirana za stranke i nezavisne liste. Pravo na raspodjelu sredstava imaju one političke stranke koje imaju najmanje jednog člana u Gradskom vijeću i nezavisni članovi Gradskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih listi. Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđen je jednaki mjesečni iznos sredstava koji se isplaćuje nezavisnom članu i svakoj pojedinoj političkoj stranci razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja GV. Za svakog izabranog člana podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim listama pripada pravo na naknadu u iznosu predviđenom po svakom članu, koji je još dodatno uvećan za deset posto tako predviđenog iznosa.

Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Grada Ploča za 2017. godinu iznosi 50 tisuća kuna, a rasporedit će se strankama i listama sukladno njihovoj zastupljenosti u GV.

Najviše članova Gradskog vijeća dolazi iz HDZ-a, pa njima mjesečno pripada 1.704 kuna, na drugom mjestu je SDP s četvero članova (984 kune), a zatim slijede HSS s dvoje članova (504 kune), te s po jednim članom HSLS (240 kuna), Pločanska stranka (240 kuna), NL Zdravke Srzentića (264 kuna) i NL Zorana Družijanića (240 kuna).

Comments

comments

Share.

About Author

Comments are closed.