100 GODINA ŽUPE PRESVETOG TROJSTVA U ROGOTINU

0

Župa Presvetoga Trojstva u Rogotinu ove godine slavi stotu obljetnicu postojanja. Prigodni program predviđen je sredinom lipnja, kada će se slaviti blagdan Presvetoga Trojstva (16. lipnja 2019.), kada ćemo o ovome događaju opširnije izvještavati. Do tada donosimo dio teksta o našoj župi koji je napisao don Rade Jerković (Župe Neretve), 1939. godine.

Rogotin je zajedno s Kominom bio sastavni dio župe Opuzen. Kad je godine 1848. Komin konačno odcijepljen od Opuzena, Rogotin je bio sastavni dio ove nove župe. Oba ova sela imala su tada samo 26 kuća. Tijekom vremena radi povećanoga pučanstva, a još više radi priličite udaljenosti od Komina nikla je želja i kod Rogotinjana da bi dobili posebnog dušobrižnika, neovisna od kominskog. Ta njihova želja rodila je prilično dugim trvenjem sa župnom maticom, ali je na koncu ipak Rogotin pobijedio i godine 1875. dobio novog posebnog dušobrižnika u osobi don Frane Nikolića. Matice župske je i dalje vodio župnik u Kominu, a dušobrižnik Rogotina bio je njegov kapelan. Tako je Rogotin stvarno došao prema Kominu u položaj u koji je organski dekret godine 1849. postavio Komin u odnosu prema Opuzenu, tj. postao je izložena kapelanija.

ROG

Godine 1919. nastojanjem tadašnjega kapelana u Rogotinu don Miće Staničića, rođena 1857. u Baškoj Vodi, umro 16. travnja 1933. u Splitu, i uglednijih seljana, Rogotin postade neovisan o Kominu kao posebna dušobrižnička stacija. Od te godine se vode za Rogotin posebne matice, koje je počeo nanovo pisati don Rafael Rajković.

Župska crkva

Župska je crkva posvećena presvetom Trojstvu. Predaja hoće da su u Rogotin najprije došla tri stanovnika i to Bilje, Dodig i Matošević. Jer su samo ova trojica podigla malu kapelu, posvetila su je presvetom Trojstvu. Može biti da je i tako, ali držim da je i brdo na jugozapadu Rogotina, zvano Trovrh, sa tri vrha, uvjetovalo posvetu crkve presvetom Trojstvu.

Na istom mjestu gdje je bila ta mala kapela, godine 1870. podigoše Rogotinjani, kojih je tada bilo samo 20 obitelji, novu i lijepu crkvu, posvećenu također presvetom Trojstvu. Crkva se nalazi na povišenom mjestu, okrenuta prema selu. U njoj su tri mramorna oltara. Glavni je posvećen presvetom Trojstvu, sporedni slijeve strane, od ulaza računajuć, Blaženoj Djevici Mariji po nazivom od Uznesenja, a oltar s desne strane svetom Josipu. Crkva je dosta prostrana za ovo malo selo. Duga je 13,38, apsida 4,50, široka je 7,38 metara.

1962_1 crkva_Rogotin_001 scan_ (21)pricset_42_43  p5PA090043

Groblje

Do godine 1879. Rogotinjani su svoje mrtve ukopavali u groblju kominskom, što je bilo i daleko i teško, kad se ima pred očima da je Rogotinu pristup vrlo težak, jer je skoro na otoku. Malo iza dogradnje nove crkve, počeše ukopavanjem oko nove crkve. Godine 1907. odrediše za groblje posebno mjesto malo podalje na jug od crkve. Tada se staro groblje oko crkve potpuno zavalilo.

U sredini novog groblja nalazi se građena mrtvačnica, oko koje se nalazi lijepih grobnica. I za groblje i za novu crkvu ima mnogo zasluga sada pokojni Nikola Damić pk. Joze, čiji nasljednici u pomaganju crkve nastavljaju tradicije svog oca.

groblje 3.  groblje 2  groblje 1.groblje 4

groblje 5groblje 6

Župski stan

Dok su Rogotin služili župnici Komina i u njem treće nedjelje sv. Misu govorili, malo su se u Rogotinu zadržavali. Ako je trebalo odsjesti, činili su to u kući kojeg seljaka. Župnik fra Anselmo Rončević sagradio je za vrijeme svog župnikovanja, 1797-99 i 1814-28., svojim Rončevićim kameno suhu kuću na mjestu Torine i tu bi se do potrebe zadržavao. Prvi kapelan rogotinski don. Frane Nikolić stanovao je u kući pk. Žderić Mate pk. Josipa. Drugi kapelan mještanin don Josip Damić stanovao je u svojoj kući, dok mu nije uspjelo da godine 1885. podigne posebnu župsku kuću troškom sela i crkovinarstva. Ta kuća se nalazi u neposrednoj blizini crkve na lijepom i centralnom položaju, te je dosta udobna.

zupski stan 1. zupski stan 2 zupski stan 3. zupski stan 4 zupski stan 5 zupski stan 6

Share.

About Author

Comments are closed.