NOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA OTPADA: Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Staševica, Crpala-Spilice-Gnječi

0

U novom sustavu prikupljanja otpada korisnici javne usluge na području Staševice, Crpala-Spilice-Gnječi dobivaju na korištenje svoje individualne spremnike, prenose na stranicama Grada Ploča.

Komunalno održavanje d.o.o., u cilju uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada uvodi sustav prikupljanja komunalnog otpada »od vrata do vrata« u Staševici i Crpala-Spilice-Gnječi. Podjela spremnika se izvršila u periodu od 9.travnja do 11.travnja u prostorijama mjesnog odbora Staševica i Crpala-Spilice-Gnječi. Korisnici javne usluge su dobili dva individualna spremnika, jedan zeleni i jedan smeđi koji dolaze u veličinama od 80, 120 i 240 litara. U zeleni spremnik korisnici će odlagati sav miješani komunalni otpad, odnosno ostatni otpad, dok u smeđi spremnik će odlagati papir, plastiku, staklo i metal, odnosno reciklabilni otpad. Uz spremnik su se dijelili i letci u kojima su korisnici dobili sve korisne informacije za odlaganje reciklabilnog otpada i kalendar odvoza.

Letci su izrađeni u sklopu EU projekta „Zeleni val“ s ciljem edukacije stanovništva o održivom gospodarenju otpadom i pravilnom odvajanju otpada na kućnom pragu. Po podjeli spremnika za otpad Komunalno održavanje d.o.o. organizirati će edukacije o novom načinu prikupljanja otpada za korisnike svojih usluga dana 24. travnja u prostorijama mjesnog odbora Crpala-Spilice-Gnječi u 19:00 sati i u prostorijama mjesnog odbora Staševica dana 25.travnja s početkom u 19:00 sati. Nakon spomenute edukacije započinje prvi termin prikupljanja otpada iz dodjeljenih spremnika, koji je predviđen za dan 27. travnja 2019. godine, dok uklanjanje postojećih spremnika s javnih površina uslijedit će početkom svibnja, točnije 2. svibnja 2019. godine.

Organiziranje prikupljanja i odvoza otpada “Od vrata do vrata” na Staševici, Spilice-Crpala-Gnječi, obvezuje mještane da odvajaju otpad te da ga odlože u svoj smeđi spremnik, kako bi po unaprijed utvrđenom rasporedu napunjeni spremnik ostavili na mjesto gdje bi djelatnici Komunalnog održavanja d.o.o. mogli nesmetano pristupiti. Dan rezerviran za odvoz reciklabilnog otpada u Staševici, Spilice-Crpala-Gnječi je svaka srijeda, dok dan za odvoz miješanog komunalnog otpada je svaka subota u mjesecu.

Pilot projektom “Od vrata do vrata” na području Staševice, Crpala-Spilica-Gnječa kao i komunikacijskom kampanjom „Zeleni val“ koja je financirana od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova, točnije iz Kohezijskog fonda, nastoji se motivirati mještane na odvojeno prikupljanje otpada s ciljem postizanja veće količine izdvojenih sirovina bolje kvalitete. Iskustva iz projekta koristiti će se za daljnji razvoj selektivnog prikupljanja otpada koji se kroz sljedeće godine namjerava proširiti na područje cijelog grada Ploča kao administrativne jedinice.

Ukoliko postoji korisnik koji nije preuzeo svoje spremnike, kao i za sve daljnje inofrmacije i potrebe se može javiti na telefon 020/676-601, ili putem e-maila: teo.marinovic@kodrzavanje.hr.

Share.

About Author

Comments are closed.