OTPAD IZ METKOVIĆA I DUBROVNIKA ZAVRŠAVAT ĆE U PLOČAMA

0

Odlagalište otpada „Lovornik“ u Baćini pokraj Ploča primat će otpad iz Metkovića i Dubrovnika do otvaranja županijskoga Centra za gospodarenje otpadom Lučinorazdolje, čiji je početak rada u ovome trenutku teško predvidjeti. Može se to iščitati iz Dinamike i redoslijeda zatvaranja odlagališta neopasnoga otpada na području RH, koju je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša.

Lovornikje u procesu sanacije i nakon njenog završetka ispunjavati će kriterije za nastavak rada. Nakon sanacije imati će dovoljan kapacitet i moći će prihvaćati otpads odlagališta koja se zatvaraju, pa se u Dinamici predlaže odlaganje otpada do otvaranja CGO-a.Lovornik se koristi za odlaganje otpada od 1970. godine. Lokaciju odlagališta čine dvije spojene vrtače na dnu kojih se nalazi crvenica. Pravna osoba koja upravlja odlagalištem je tvrtka Komunalno održavanje d.o.o. Ukupna površina odlagališta iznosi 3,6 hektara. Ukupna količina odloženog otpada  iznosi 238.356 metara kubičnih, dok je u 2016. godini odloženo 6.473,87 tona. Na odlagalištu Lovornik sanacija odlagališta je u pripremi, a projektom predviđeni preostali kapacitet odlagališta iznosi 103.467 „kubika“.

tablica

Odlagalište neopasnog otpada Grabovica nalazi se na području grada Dubrovnika i koristi se za odlaganje otpada od 1984., a njome upravlja tvrtka Čistoća d.o.o. Ukupna površina odlagališta iznosi četiri hektara. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalištu Grabovica iznosi 498.560 metarakubičnih, dok raspoloživi kapacitet iznosi 57.800 „kubika“, međutim nedostaje prostora jer je izvan plohe odloženo oko 38.000 „kubika“. U 2016. godini na odlagalištu Grabovica odloženo je 25.348,70 t. Odlagalište neopasnog otpada Dubravica, koje se koristi od 1962., nalazi se na području grada Metkovića i njome upravlja tvrtka Čistoća Metković d.o.o. Ukupna površina odlagališta Dubravica je 6,22 hektara. Ukupno projektirani kapacitet odlagališta iznosi 353.000 metara kubičnih, dok raspoloživi kapacitet iznosi 20.000 „kubika“. U 2016. godini na odlagalištu Dubravica odloženo je 7.618 tona. Odlagalište otpada Dubravica sanirano je 2007. godine tako da se postojeće odlagalište preoblikovalo i otpad djelomice premjestio, te zatim u cijelosti prekrio geosintetskimbrtvenim slojem. Planirana je izgradnja nove odlagališne plohe površine 9.252 metaračetvornih.

Preostali kapacitet svih odlagališta u Dubrovačko neretvanskoj županiji koja nastavljaju s radom iznosi 234.512 tona, uključujući i eventualna proširenja pojedinih odlagališta. Ukupna količina otpada koja se godišnje odloži u predmetnoj županiji, prema podacima HAOP-a iz 2016. godine, iznosi 49 tisuća tona. Ukoliko se tempo odlaganja otpada na odlagališta ne bude mijenjao, odlagališta u ovoj Županiji imaju kapacitet za zaprimanje otpada u sljedeće nešto više od četiri godine. Ukoliko se u tom periodu ne otvori CGO „Lučinorazdolje“ biti će potrebno razmotriti mogućnost proširenja kapaciteta odlagališta. Obzirom kako odlagalište „Lovornik“ ima mogućnost proširenja kapaciteta izgradnjom nove plohe za odlaganje otpada, predlaže se proširenje kapaciteta kako bi se osiguralo nesmetano odlaganje otpada u Dubrovačko neretvanskoj županiji do otvaranja CGO, iako se slično predlaže i za odlagalište u Metkoviću.

Share.

About Author

Comments are closed.