NEMA NOVCA ZA POLJARE!

0

Iako je od stupanja na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu prošla godina dana niti jedna jedinica lokalne uprave u dolini Neretve nije zaposlila poljoprivrednog redara koji bi prema zakonskim ovlastima nadzirao raspolaganje državnim parcelama koje su dane u zakupe. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu predviđena je mogućnost da nekoliko jedinica lokalne samouprave poslove poljoprivrednog redara organiziraju zajednički te tako i zajednički snose troškove njegove plaće ali takav oblik suradnje nije zaživio u Neretvi.

Poljoprivredni redar trebao bi obilazit zapuštene oranice i vinograde i upozoravati vlasnike na nepravilnosti. Osim toga,  Poslovi poljoprivrednog redara obuhvaćaju provođenje važećih odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine koju pokriva.
Osim toga, poslovi poljoprivrednog redara, popularno nazvanog poljar, obuhvaćaju provođenje važećih odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina prethodno usvojenih od predstavničkih tijela jedinica lokalne uprave.

To među ostalim podrazumijeva minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje biljnih ostataka, održavanje razine organske tvari u tlu, održavanje strukture tla i zaštita od erozije.

Poljoprivredni redar će na temelju zaprimljenih prijava obilaziti i dokumentirati sve zapuštene parcele, a zatim će pronaći vlasnika, te mu u konačnici i poslati upozorenje.

Zadaće komunalnih redara u dolini Neretve trebale bi biti nadzor nad državnim parcelama, koje su fizičkim osobama dane u zakup.

Među ostalim on treba utvrditi obrađuje li se državno zemljište sukladno predloženom programu na temelju kojega je poljoprivrednik kao fizička osoba ostvario pravo na zakup. Naime, u dolini Neretve na području tri grada, Metkovića, Opuzena i Ploča te općina, Kula Norinska, Zažablje, Slivno i Pojezerje djelomično je raspodijeljeno državno poljoprivredno zemljište. Međutim, problem je što se mnoge parcele ne obrađuju ili se na njima ne uzgaja ona kultura koja je istaknuta u poljoprivrednom programu. Osim takvih oblika kršenja zakona, pojedinci daju državnu zemlju u podzakupe, što bi također trebao evidentirati poljoprivredni redar te o tome izvijestiti nadležne institucije.

Male neretvanske općine nemaju novca za plaćanje poljoprivredog redara. Kako nam je kazao načelnik općine Pojezerje, Boro Dominiković, još jedna plaća bi bila veliki udar na ionako slab općinski proračun. Međutim, on ne odbacuje mogućnost da se u dogovoru sa gradom Pločama zaposli zajednički poljoprivredni redar ali to će tek biti moguće kada općina Pojezerje dobije suglasnost na program raspolaganja državnim zemljištem na svom području.

Piše: Stanislav SOLDO

Share.

About Author

Comments are closed.