„Narod Baćine poručuje ministru zaštite okoliša i županu da ćemo se svim raspoloživim sredstvima boriti da spriječimo neviđeni ekocid“

0

„Narod Baćine poručuje ministru zaštite okoliša i županu da ćemo se svim raspoloživim sredstvima boriti da spriječimo neviđeni ekocid koji bi direktno ugrozio ne samo lokalno stanovništvo nego i šire“, dramatično je upozorenje koje je na sjednici Gradskoga vijeća Ploča poslao glavar Baćine i gradski vijećnik SDP-a Siniša Marinović, nakon što je šira javnost upoznata da je Dinamikom i redoslijedom zatvaranja odlagališta neopasnoga otpada na području RH, koju je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, gdje je ministar Pločanin Tomislav Ćorić, predviđeno da odlagalište otpada „Lovornik“ u Baćini prima otpad iz Dubrovnika i Metkovića do otvaranja županijskoga Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, čiji je početak rada u ovom trenutku teško predvidjeti.

Glavar Bacine Sinisa Marinovic (treci s lijeva) postavlja pitanje o LovornikuGlavar Baćine Siniša Marinović (treći s lijeva) postavlja pitanje o Lovorniku

„Dokumentom koji je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša predlaže se proširenje „Lovornika“ za primanje dodatnih količina otpada. Sve dosadašnje studije radile su se za 18 tisuća stanovnika, a sada bi se tu odlagao otpad koji proizvede preko sto tisuća ljudi. Podsjećam da je „Lovornik“ još uvijek divlje odlagalište, udaljeno oko 700 metara od poznatih Baćinskih jezera. Ne pristajemo da se na „Lovornik“ dovozi smeće iz cijele Dubrovačko – neretvanske županije, makar i privremeno, jer je ovo odlagalište privremeno rješenje već 49 godina“, rekao je Marinović, upitavši gradonačelnika Ploča Mišu Krstičevića (SDP) kakav je stav Grada oko ovoga pitanja.

Gradonačelnik je odgovorio kako Grad Ploče nije sudjelovao u kreiranju tog dokumenta, kojeg je donijelo resorno Ministarstvo i naglasio kako su bitne dvije stvari: sanacija odlagališta i zbrinjavanje ostataka neopasnog otpada u županiji. Podsjetio je kako je još 2005. godine napravljena Studija utjecaja na okoliš, nakon toga i glavni projekt koji je imao težinu građevinske dozvole, te je trebalo samo riješiti imovinsko – pravne odnose s Hrvatskim šumama. To je, istaknuo je bilo stanje 2009. godine., koje se do 2017. nije značajnije promijenilo. „Tadašnje izvršno tijelo u Gradu nije napravilo gotovo ništa. To je sada riješeno i, nakon određenih koraka, možemo krenuti u sanaciju. S druge strane sjetimo se nekih prošlih godina kada je župan izjavljivao kako će 2018. godine biti otvoren Županijski centar za odlaganje otpada Lučino razdolje. Opetovano je varao. Danas Lučino razdolje ima tek ishodovanu lokacijsku dozvolu, ali na nju se može otvoriti upravni spor, što je vrlo izgledno. Nema nikakve garancije da će u nekom daljnjem razdoblju Lučinio razdolje biti otvoreno“, rekao je Krstičević odbijajući „pokušaje da se odgovornost za trenutačno stanje prenese na sadašnju gradsku vlast“.

Gradonačelnik Ploča pročitao je nekoliko članaka Zakona o održivom gospodarenju otpadom u kojima stoji da dinamiku zatvaranja odlagališta, kao i obvezu osobe koja upravlja odlagalištem da preuzme određeni miješani komunalni otpad određuje ministar, sukladno dinamici zatvaranja, te da je za slučaj neposluha predviđena novčana kazna od 30 tisuća do sto tisuća kuna. „Sada očekujemo objavu izvješća s e-savjetovanja i, ako ostane ovako, reagirat ćemo“, zaključio je Krstičević, uz napomenu da je prioritet sanacija i zatvaranje „Lovornika“.

Gradski vijećnik HDZ-a Marijan Scipioni se složio da je riječ o prevažnom pitanju za građane Ploča i podsjetio da je spomenuto e-savjetovanje održano u listopadu i studenome prošle godine, te da su svoje mišljenje davali mnogi gradovi i građani. Zato je upitao gradonačelnika je li Grad Ploče na bilo koji način sudjelovao u elektroničkom savjetovanju, je li javnost bila obaviještena o toj problematici, te koliko je uopće gradska vlast bila aktivna u ovome procesu. U daljnjoj nervoznoj raspravi s povišenim tonama svjedočili smo prebacivanju odgovornosti s jednih na druge, uz najavu gradonačelnika da će „ljudi koji brinu o ovom gradu donijeti pravu odluku“.

Lovornik je u procesu sanacije i nakon njenog završetka ispunjavati će kriterije za nastavak rada. Nakon sanacije imati će dovoljan kapacitet i moći će prihvaćati otpad s odlagališta koja se zatvaraju, pa se u Dinamici predlaže odlaganje otpada do otvaranja CGO-a.  Lovornik se koristi za odlaganje otpada od 1970. godine. Lokaciju odlagališta čine dvije spojene vrtače na dnu kojih se nalazi crvenica. Pravna osoba koja upravlja odlagalištem je tvrtka Komunalno održavanje d.o.o. Ukupna površina odlagališta iznosi 3,6 hektara. Ukupna količina odloženog otpada  iznosi 238.356 metara kubičnih, dok je u 2016. godini odloženo 6.473,87 tona. Na odlagalištu Lovornik sanacija odlagališta je u pripremi, a projektom predviđeni preostali kapacitet odlagališta iznosi 103.467 „kubika“.

Share.

About Author

Comments are closed.