INFORMIRAJTE SE O EDUKATIVNOJ RADIONICI “PRINCIPI NEOSTAVLJANJA TRAGOVA”

0

Prijave su do 5.6.

Mole se sudionici da se za terenski obilazak adekvatno pripreme (sportska
odjeća i obuća).

U sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve
KK.06.1.2.02.0012, Operativnog programa konkurentnost i kohezija, pozivamo Vas na edukativnu radionicu Principi neostavljanja tragova koja će se održati 06. lipnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 08:30 sati u Pučkom otvorenom učilištu
Ploče.
Glavni cilj projekta je održivo korištenje prirodne baštine doline Neretve kroz
uređenje postojeće i stvaranje nove turističko-edukativne ponude uspostavljanjem
turističke infrastrukture za prihvat posjetitelja; edukaciju predstavnika obiteljskih gospodarstava i ostalih poduzetnika, djelatnika u turizmu, školske djece, osoba s invaliditetom i posjetitelja o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 doline Neretve te promocije doline Neretve kao jedinstvene turističke destinacije.
Također, projekt ima za cilj proširenje postojeće turističke ponude s naglaskom na ekoturizam i sadržaje specifične za dolinu Neretve sa svrhom produženja turističke sezone, povećanja broja posjetitelja, rasta
gospodarstva i sprječavanja depopulacije.
Radionicu će voditi gđa. Milena Šijan, savjetnica za zaštitu prirode i održivi turizam s višegodišnjim iskustvom u različitim poslovima iz djelokruga zaštite prirode te organizacije i provođenja aktivnosti pustolovnog turizma kao i djelovanja u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.
Edukativna radionica namijenjena je posjetiteljima zaštićenih područja i
područja ekološke mreže NATURA 2000 i Ramsar područja u dolini Neretve te djelatnicima u turizmu koji svoje djelatnosti obavljaju u prirodi (vodiči pustolovnog turizma, djelatnici turističkih zajednica, pružatelji usluga robinzonskog turizma, pružatelji ugostiteljskih usluga izvan naseljenih mjesta, članovi OCD koji su vezani uz očuvanje prirode ili uz sportove na otvorenom i sl).
Cilj radionice je povećanje razumijevanja posjetitelja o pitanjima zaštite prirode te promocija aktivnog turizma kao jednog od turističkih aktivnosti s malim utjecajem na prirodu.

U teorijskom dijelu radionice obradit će se teme zaštite prirode i aktivnog
turizma, s osvrtom na kulturni turizam promovirajući koncept održivosti i principe neostavljanja tragova među krajnjim korisnicima – posjetiteljima koji posjećuju dolinu Neretve.
U drugom praktičnom dijelu provesti će se praktične vježbe primjene principa neostavljanja tragova na Baćinskim jezerima.
Za sve sudionike organiziran je prijevoz na relaciji Ploče – Baćinska jezera –
Ploče.
Molimo da se sudionici za terenski obilazak adekvatno pripreme (sportska
odjeća i obuća).
Zbog ograničenog broja sjedećih mjesta molimo Vas da svoje sudjelovanje na
radionici potvrdite gđi. Ani Tutavac, stručnoj suradnici na mob: 098/9144-529 ili na e-mail: atutavac@zastita-prirode-dnz.hr najkasnije do 05. lipnja 2019. godine.

Program radionice!
“PRINCIPI NEOSTAVLJANJA TRAGOVA”
Pučko otvoreno učilište Ploče /Baćinska jezera

8:30 – 8:45
Registracija sudionika
8:45 – 9:00
Uvodna riječ i Program radionice
Predstavljanje i očekivanja sudionika
9:00 – 10:00
Predstavljanje projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve
Sustav zaštite prirode u Hrvatskoj
Aktivni turizam, zaštita prirode i principi neostavljanja tragova
10:00 – 10:15
Pauza za kavu
10:15 – 10:45
Kulturni turizam i principi neostavljanja tragova
10:45 – 12:15
Osnove kartografije – prezentacija i vježbe
12:15 – 13:15
Osvježenje za sudionike
13:30 – 16:30
Praktične vježbe primjene principa neostavljanja tragova (Baćinska jezera)
Evaluacija radionice

Share.

About Author

Comments are closed.