MIŠLJENJE UPRAVE I RADNIČKOG VIJEĆA LUKA PLOČE D.D. O PONUDI ZA PREUZIMANJE LUKA PLOČE D.D.

0

Nakon što je društvo Energia Naturalis d.o.o. sredinom siječnja ove godine stjecanjem novih 2 848 redovnih dionica Luka Ploče d.d. po cijeni od 368 kuna, došlo do 108 362 redovne dionice pločanske tvrtke, što predstavlja 25,62 posto udjela u temeljnom kapitalu, nastala je obveza objavljivanja Ponude za preuzimanje Luka Ploče d.d., što je tvrtka iz Vukovara i objavila 8. srpnja ove godine.

Mišljenje o ponudi za preuzimanje dali su Uprava Luka Ploče d.d. i Radničko vijeće, kako stoji na stranicama Zagrebačke burze.

Uprava Ciljnog društva (Luka Ploče d.d.) ne raspolaže mišljenjem neovisnog financijskog savjetnika ili revizora o procjeni fer vrijednosti dionice ili o procjeni u odnosu na ponuđenu naknadu u Ponudi za preuzimanje. S obzirom na trenutačnu tržišnu cijenu, te nominalni iznos jedne dionice koja iznosi 400 kuna, Uprava Ciljnog društva smatra kako je ponuđena naknada u iznosu od 412 kuna po dionici Ciljnog društva primjerena, te odražava fer vrijednost dionice Ciljnog društva. Slijedom iznesenog smatramo da je ponuđena cijena primjerena. Uprava ističe da se ovo Mišljenje o primjerenosti ne može niti u kojem slučaju smatrati investicijskim savjetom dioničarima u smislu prihvaćanja ili ne prihvaćanja Ponude Ponuditelja. Dioničari se upućuju na vlastitu prosudbu odnosno prema potrebi na pribavljanje odgovarajućeg savjeta investicijskog savjetnika, revizora, odvjetnika ili drugog ovlaštenog savjetnika, stoji, između ostaloga, u Mišljenju.

Izjave o namjeri prihvaćanja ili odbijanja ponude za preuzimanje dali su članovi Uprave Luka Ploče d.d.

Predsjednik Uprave Hrvoje Livaja nije imatelj dionica Ciljnog društva, a članica Uprave Željka Dodig imateljica je 165 dionica što daje 0,039 posto glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva. Članica Uprave nema namjeru prihvatiti Ponuditeljevu Ponudu za preuzimanje.

Nakon razmatranja dostavljene Ponude i dokumentacije, Radničko vijeće Ponudu za preuzimanje smatra prihvatljivom, te daje pozitivno mišljenje za provedbu iste, stoji u Mišljenju Radničkog vijeća koje potpisuje predsjednik Ante Brljević.

Biti će zanimljivo vidjeti kako će se postaviti obvezni mirovinski fondovi (OMF) koji su značajni suvlasnici pločanske luke, a koji su vlasničke udjele stekli u dokapitalizaciji Luka Ploče d.d. tijekom 2011. godine kada je cijena dionice bila definirana u iznosu od 850 kuna, te hoće li odgovorne osobe u OMF ponuđenu cijenu ocijeniti kao fer i prihvatljivu.

Share.

About Author

Comments are closed.