PROČITAJTE KOME JE OPĆINA PLOČE PREDALA OTETO ZEMLJIŠTE FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U ZAOSTROGU

0

Franjevački samostan u Zaostrogu prošle godine svečano je proslavio 550. obljetnicu dolaska franjevaca iz Ljubuškog u Zaostrog u kojem su, privolom velikaša Vlatkovića-Jurjevića 1468.  godine, smjestiše u tada napušteni i mali augustinski samostan.

Već nakon dolaska franjevci su započeli uređivati samostan i samostanski okoliš. Samostanske knjige bilježe podatak da su svećenici krajem 15. stoljeća u neposrednoj blizini samostanske crkve zasadili nekoliko stabala maslina, a početkom 17. stoljeća zemljište iznad samostanske crkve bijaše zasađeno maslinama posebne vrste i to u pravilnim redovima. Tako je čitav maslinik postao izuzetna povijesna vrijednost jer osim što je služio u prosvjetiteljske svrhe, maslinik je bio i nezaobilazna stavka u samostanskoj ekonomiji i uprihođivanju sredstava neophodnih za održavanje samostana i samostankog života (Samostanska kronika).Riječ je o prvih 49 planski posađenih maslina u Dalmaciji, a danas cijeli samostanski kompleks ima 154 posađene masline i registriran PG.

1.

Općinari bez milosti

Konzervatorski zavod za Dalmaciju u Splitu, odredbom od 1. srpnja 1965. godine navodi da je samostan i cijeli samostanski okoliš spomenik kulture. U obrazloženju se posebno spominje zemljište i stari maslinik iznad samostana zasađen u 17. stoljeću u pravilnim redovima te samostanu i samom mjestu daje uzorni kulturno-povijesni značaj kao prvi i uzorni maslinik rijetko sačuvan u Dalmaciji.

2.

Franjevci su kroz stoljeća, zajedno s mještanima, marno obrađivali maslinik, brali masline i pravili ulje za začin i svitlosve do iza Drugoga svjetskog rata. Tada je novoosnovana Općina Ploče (Zaostrog je pripadao toj općini) 1959. godine, prije nacionalizacije, prisvojila cijelo zemljište iznad samostana (čestice 3058/1 i 3058/2) i predala ga SOFK-BiH – Partizan – Sarajevo. Samostanski ljetopisac bilježi da su općinari to učinili bez milosti i pristanka franjevaca. Kad su se franjevci pobunili, ušutkani su riječima:: svi ste vi u mjestu, posebno fratri u samostanu, šovinisti prema Srbima. Tadašnji gvardijan je replicirao da su to smiješne izjave jer u mjestu živi samo jedan Srbin starosjedioc i nema niti jedne seoske strukture u kojoj on ne vodi glavnu riječ, a njegova se riječ veoma poštuje u općini.

4

Tek nakon potresa 1962, godine, franjevci mole odgovorne u Općini Ploče da dogovorenu odštetu za oduzeto zemljište samostanu isplate odjednom, a ne kroz 50 godina, kako je bilo predviđeno. Kako smo saznali od odgovornih u samostanu, Općina je nešto isplatila, ali to je bila beznačajna odšteta koja ni blizu nijeodgovarala zemljišnoj vrijednosti.

6

„Sredinom 60-tih godina prošlog stoljeća, franjevci su, zajedno s mjesnim uglednicima i predstavnikom Republičkog konzervatorskog zavoda u Splitu (dr. Cvito Fisković, akademik), zahtijevali da se samostanu vrati bar donji dio zemljišta tj. stari maslinik koji ionako povijesno pripada samostanskom kompleksu.

16

Održane su tri sjednice 1965. 1966. i 1967. godine, i na trećem sastanku, kad se naziralo kompromisno rješenje, umiješali su se političari i odonda do danas, zemljište je ostalo u posjedu SOFKA- Sarajevo, a kasnije u posjedu trgovačkog društva Bossina d.o.o. iz Zaostroga. Na tom trećem sastanku prihvaćen je zahtjev Konzervatorskog zavoda iz Splita da franjevci i dalje obrađuju maslinik i ubiru plodove te tako nastave održavati maslinik kao ambijetalni kulturno-povijesni kompleks. Zaključak da će između samostana i sportskog kompleksa biti podignuta živica i ostavljen prolaz  za mještane, ostalo je mrtvo slovo na papiru“, rekao nam je gvardijan Franjevačkog samostana fra Branko Brnas.

7

Što kaže ugovor između RH i Svete Stolice?

Novi zaplet oko starog samostanskog maslinika, saznali smo, nastaje početkom 2013. godine kada Uprava za zaštitu kulturne baštine pri Ministarstvu kulture RH, Franjevačkom samostanu Zaostrogu i samostanskom okolišu (uključujući oba maslinika iznad crkve), pridaje svojstvokulturnog dobra. Sadašnji posjednici (Bossina d.o.o.) podnijeli su žalbu, ali nije usvojena s obrazloženjem Ministarstva kulture RH da svojstvo kulturnog dobra ne uvjetuju posjedništvo ili vlasništvo nego odluka prema stručnoj valorizaciji.

9

Fra Brano Brnas, sadašnji gvardijan, nakon odluke Povjerenstva za žalbe pri resornom Ministarstvu od 20. prosinca 2016. postavlja pitanje: tko priječi da se franjevcima u Zaostrogu, bez obzira na nekadašnju mizernu novčanu nadoknadu – (uzmi ili ostavi) i unatoč zabilježbi u zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo (!), da se samostanski povijesno-kulturni kompleks vrati u vlasništvo zaostroških franjevaca?Na to pitanje kao da nitko nema odgovora!?

10

„Budući da je zemljište oduzeto nasilno prije nacionalizacije, pučki rečeno oteo, jedino pravedno rješenje bilo bi maslinik vratiti stvarnom vlasniku Franjevačkom samostanu u Zaostrogu. To nalaže i četvrti ugovor koji je Republika Hrvatska potpisala sa Svetom Stolicom, izričito navodeći: Katoličkoj crkvi vratiti imovinu koja joj je oduzeta za vrijeme komunističke vladavine, a koju je moguće vratiti prema zakonskim odredbama. Franjevci su 11. lipnja 1977. godine podnijeli zahtjev za povrat maslinika(č. zem. 3058/1 i 3058/2) s napomenom da se donese o tome posebno rješenje o vraćanju u vlasništvo obzirom da je nesporno da ono što čini maslinik nije privedeno namjeni.“, istaknuo je fra Branko, koji ipak, kao posljednju soluciju predlaže da se međudržavnim dogovorom stari maslinik (donja čestica), tj. zemljište između crkve i sportskih terena izuzme iz oduzetog kompleksa i  preuredi u maslinski park s prolazom. Franjevci bi (p)ostali pravni vlasnici i posjednici maslinika i ubirali kao i dosada s obje česticeplodove maslina, a maslinik i dodatni maslinski okoliš, održavali bi i uređivali djelatnici Komunalnog poduzeća pri Općini Gradac n/m. Mještani i posjetitelji ovog pitomog mjesta bi se u masliniku odmarali i nesmetano prolazili s jedne strane mjesta na drugu.

11

Ulje dobijali nožnim gaženjem plodova

Franjevci su dugo godina maslinovo ulje dobijali nožnim gaženjem plodova masline, a poslije su kratko vrijeme imali i hidrauličnu prešu. Maslinovo ulje spremali su u kamenice za ulje. U novije vrijeme zaostroški franjevci plodove maslina odvoze u modernu uljaru s hladnom prešom, a maslinovo ulje, skoro uvijek extra djevičanske kvalitete, čuvaju u inox bačvama. Nakon pročišćavanja ulje odlijevaju u posebno oblikovane zelene boce s etiketom KAČIĆ.

12

Fra Josip Bebić novi gvardijan

Fra Branko Brnas je sedam godina obnašao dužnosti gvardijana i župnika u Zaostrogu. Od jeseni 2019. fra Branko će vršiti službu samostanskog vikara i ekonoma u zaostroškom samostanu, a službu gvardijana i župnika preuzima fra Josip Bebić, dosadašnji voditelj Misije u Bietigheimu (BRD).

13

Fra Branko će u dogovoru s novimgvardijanom, braćom franjevcima i Provincijskom upravom u Splitu, nastaviti dograđivati i kulturno djelovati te radosno sudjelovati u svim samostanskim i mjesnim aktivnostima.

15

Reportažu o ovoj temi pročitajte u novom broju Makarske kronike

Share.

About Author

Comments are closed.