PROJEKT „WIR SPRECHEN DEUTSCH“ KOJI JE NASTAVNIK JOSIP JELČIĆ PRVODIO U DRVENIKU NAGRAĐEN E TWINNING OZNAKOM KVALITETE!

0

Projekt „Wir sprechen Deutsch“ nagrađen je eTwinning oznakom kvalitete. Riječ je o projektu koji je nastavnik Josip Jelčić provodio s učenicima u Drveniku u sklopu izvannastavne aktivnosti, prenose na stranicama Osnovne škole Gradac.

Rad na projektu učenicima je služio kao vježbaonica u kojoj su mogli uvježbati, nadograditi, proširiti i utvrditi sadržaje obrađene tijekom nastave. Projektne aktivnosti pratile su nastavni plan i program, a učenici su radili samostalno, u parovima i u grupama. Pritom su surađivali s vršnjacima iz Danske, Poljske, Slovačke i Ukrajine.

Ciljevi projekta bili su poticati komunikaciju učenika na njemačkome jeziku, razvijati kreativnost, koristiti IKT na siguran i primjeren način te motivirati učenike za učenje njemačkoga jezika.

Ovaj projekt nagrađen je oznakom kvalitete za pedagošku inovaciju i kreativnost, integraciju u školski kurikulum, komunikaciju i suradnju između partnerskih škola te kreativnu uporabu IKT-a.

Oznaka kvalitete konkretno je priznanje učiteljima i školama za visoku razinu rada na eTwinning aktivnostima. Za učenike, ovo je poticaj i nagrada za uloženi trud, a za škole javno priznanje njihove predanosti kvaliteti i otvorenosti prema suradnji na europskoj razini.

Čestitamo nastavniku Josipu i učenicima!

Share.

About Author

Comments are closed.