USKORO KREĆE REALIZACIJA 200 MILIJUNA KUNA VRIJEDNOG PROJEKTA

0

Pločansko Gradsko vijeće usvojilo je zaključke o prihvaćanju Ugovora o partnerstvu (Grad Ploče, JU Izvor Ploče) i Ugovora o sufinanciranju (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode, JU Izvor i Grad Ploče) projekta „Razvoj vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“, čime su stvoreni preduvjeti za realizaciju kapitalnog projekta koji će se financirati sredstvima Europske unije–Kohezijskog fonda, sredstvima isporučitelja vodne usluge JU Izvor Ploče, Grada Ploča, državnog proračuna RH i sredstvima Hrvatskih voda.

EU fond 69%, RH i Hrvatske vode po 12%, Izvor 4% i Grad Ploče 2% posto

Ukupno procijenjena vrijednost Projekta iznosi gotovo 250 milijuna kuna s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost, dok je ukupni iznos prihvatljivih troškova oko 200 milijuna kuna, s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka Projekta. Prihvatljivi troškovi sufinancirat će se dijelom iz sredstva EU u visini najviše do 137,6 milijuna kuna. Od preostalog iznosa oko 50 milijuna kuna će osigurati zajedno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode, JU Izvor će osigurati osam milijuna kuna, a Grad Ploče 4,3 milijuna kuna.

Sustav uključuje 33 kilometara cjevovoda, preko tri tisuće kućnih priključaka i 25 crpnih stanica na području Ploča, Stabline, Čevelješe, Rogotina, Šarić Struge, Baćine i Peračkog Blata i trebao bi biti završen polovicom 2022. godine.  Izrada studijske i projektne dokumentacije započela je krajem 2015. Projektom je predviđeno prikupiti fekalne otpadne vode i sustavom gravitacijskih kolektora, crpnih stanica i tlačnih cjevovoda otpadne vode dovesti do Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) koji će biti smješten u lučkom području gdje bi se otpadne vode pročistite, te podmorskim ispustom dugačkim gotovo 2,4 kilometra ispustile u more.

radovi na popravku kanalizacijske mreze

Bez septičkih jama

Ravnatelj JU Izvor Boris Palac istaknuo je kako će se realizacijom projekta osigurati preduvjeti za podizanje stupnja priključenosti stanovništva i privrede u aglomeraciji na sustav javne odvodnje s trenutnih 45 posto na predviđenih 94 posto, što će rezultirati smanjenjem broja septičkih jama i smanjiti ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u okolno tlo, prijelazne vode i obalno more te podzemne vode. Uz povećanje broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi, smanjit će se i gubitak na vodoopskrbnom sustavu, a Ustanova će, kroz veći broj korisnika, osigurati veću potrošnju vode i povećane prihode, naglasio je Palac. Kad je u pitanju povećanje cijene vode, za projekte koje financira EU smatra se da je sposobnost kućanstva da plati ovu uslugu osigurana ukoliko kućanstvo s prosječnim prihodom ne plaća više od tri posto raspoloživog prihoda za uslugu vodoopskrbe i odvodnje. Analiza dostupnosti usluge pokazuje da prosječni mjesečni račun kućanstva s prosječnim prihodom iznosi 2,65 posto neto prihoda kućanstva u 2023., a 2049. godini 2,89 posto.

„Osim brojnih proceduralnih pogrešaka, koje smo ipak uspjeli ispraviti, potrebno je istaknuti činjenicu, koja se od strane gradonačelnika pa i predstavnika JU Izvor prešućuje, da spomenuti Ugovori, bez obzira na bespovratna sredstva iz fondova EU od preko 137 milijuna kuna, financiranje Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te Hrvatskih voda od oko 50 milijuna kuna, predviđaju korekciju, odnosno značajno povećanje cijene vode. Iz tog je razloga na sjednici dana suglasnost od strane „vladajućih“ i na zaduženje JU Izvor u iznosu od osam milijuna kuna iako nije bilo nikakvog obrazloženja odluke niti pojašnjenja pod kojim uvjetima i kod koje banke će se realizirati spomenuto zaduženja, kao ni odgovora koliko će se povećati cijena vode našim sugrađanima. S obzirom da je početak projekta predviđen 2020., nije bilo potrebe žuriti i klub vijećnika HDZ-HSLS smatra da nema potrebe davati suglasnost dok ne znamo jasne kriterije, pa smo bili suzdržani“, rekao je Krešimir Vejić (HDZ), istaknuvši kako svaka pogreška u proceduri može značiti uskraćivanje sredstava iz Ugovora što bi JU Izvor i Grad Ploče, s obzirom na iznose o kojima se radi, dovelo na rub bankrota.

Share.

About Author

Comments are closed.