ODRŽANE RADIONICE O KOMPOSTIRANJU I RADIONICE ZA DJECU U VRTIĆIMA: “Zeleni val”: “Hvala svim sudionicima u aktivnostima!”

0

Prošli tjedan na području Grada Ploča i Općine Gradac, u sklopu projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom “Zeleni val“, održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom.

U jutarnjim satima, edukatorice iz udruge Eko Zadar održale su 2. ciklus radionica s djecom vrtićke dobi. Radionice su se sastojale od edukativnog predavanja i praktičnog dijela u kojem djeca oslikavaju platnenu vrećicu koju su dobili u sklopu projekta te se igraju s igračkama koje su napravljene od otpada. Djeci su podijeljene i edukativne bojanke koje su izrađene u sklopu projekta. Djeci u dječjem vrtiću „Gradac“ bojanke je podijelio načelnik općine Matko Burić.  Cilj ovih aktivnosti je da se najmlađim članovima naše zajednice od početka usade vrijednosti pravilnog postupanja s otpadom.

U popodnevnim satima, u mjestima Grada Ploča i Općine Gradac održane su radionice o kompostiranju. Radionice su bile otvorene za sve one koji su htjeli naučiti kako pravilno kompostirati biootpad. Prisutni na radionici koji su bili zainteresirani, dobili su besplatni drveni komposter, koji osigurava Komunalno održavanje Ploče.

zeleni val 3 zeleni val 5 zeleni val 6 zeleni val 8 zeleni val1 zeleni val2 zeleni val4 zeleni val7

Cilj ove aktivnosti je da se poveća broj kućanstava u kojima se kompostira biootpad. Kompostiranje biootpada svakom kućanstvu pruža mnoge prednosti – od rješavanja širenja neugodnih mirisa iz kante, jer kompost ne smrdi, do dobivanja korisnog gnojiva, a možda najveća prednost je smanjenje otpada koji nastaje u kućanstvu.

Kompostiranjem smanjujemo količinu biootpada koji se odlaže, a na odlagalištu uzrokuje velike probleme – proizvodnju stakleničkih i zapaljivih plinova. Radionica se sastojala od predavanja i praktičnog dijela u kojem su sudionici sudjelovali u izradi kompostne hrpe te naučili koje sastojke možemo stavljati u kompost.

“Zeleni val” se na svojoj facebook stranici zahvalio svim sudionicima u aktivnostima, a oni su: Općina Gradac, Dječji vrtić Ploče, Dječji vrtić Gradac, Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića – Ploče, Komunalno održavanje Ploče, Ekološka Udruga Pijavica, UOTV Rogotin te mjesni odbori Baćina, Komin, Rogotin, Peračko blato i Staševica.

Share.

About Author

Comments are closed.