Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt konačnog prijedloga zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d

0

Vlada Republike Hrvatske usvojila je  Nacrt konačnog prijedloga zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. prema kojem će bivši radnici Plobesta  dobiti obeštećenje za izgubljeno zdravlje.  Većina radnika koja je bila izložena opasnom azbestu oboljela je od azbestoze, koja je glavni uzročnik karecinoma pluća i pleure, pa tako bivši zaposlenici iz Plobesta nisu dočekali obeštećenje ali ono po zakonu pripada njihovim obiteljima i nasljednicima.

Pravo na obeštećenje priznaje se radniku koji je radio u Plobestu od 8. listopada 1991. godine do 21. listopada 2002. godine i koji je najmanje pet godina u istim trgovačkim društvima bio izložen azbestu.

Radnik, koji ima pravo na odštetu podnosi zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 219.000,00 kuna isplaćuje se obročno kroz razdoblje od tri godine od dana pravomoćnosti rješenja na način da se isplati do kraja 2020. godine iznos od 73.000,00 kuna, do kraja 2021. godine iznos od 73.000,00 kuna i do kraja 2022. godine iznos od 73.000,00 kuna.

Osnovna djelatnost trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju, bila je proizvodnja azbestnih proizvoda. U listopadu 1999. godine, otvoren je stečajni postupak nad društvom, koji je okončan u siječnju 2005. godine, te je društvo brisano iz registra.

U Republici Hrvatskoj azbest je imao brojnu primjenu. Koristio se u građevinskoj industriji, automobilskoj industriji, u brodogradnji, metalurgiji . Od početka pedesetih godina u Hrvatskoj se godišnje povremeno preradilo i u proizvodnji koristilo i do 60.000 tona azbesta. Već je 1961. godine naglašen problem upotrebe azbesta u proizvodnji kada su opisani prvi slučajevi azbestoze pluća u našoj zemlji.

Na osnovi dinamike saznanja o štetnom utjecaju azbesta na zdravlje niz je međunarodnih organizacija i ustanova predlagalo stalna smanjenja dopuštene razine azbesta u radnim prostorima, sve do zabrane uporabe azbesta u proizvodnji i upotrebi proizvoda koje sadrže azbest. Svi tipovi azbestnih vlakana (krocidolit, amozit, antofilit, tremolit, krizotil) mogu prouzročiti ozbiljne bolesti te je njegova uporaba u Republici Hrvatskoj kao i cijeloj Europskoj uniji zabranjena.

Dugotrajna izloženost može izazvati rak pluća i druge plućne bolesti. Specifičnost kod izloženosti azbestu sadržana je u tome, što se znakovi oboljenja kao posljedice po zdravlje zaposlenih na poslovima s azbestom javljaju u pravilu znatno kasnije za 10-20 godina od udisanja azbestnih čestica. Europska unija je svojim zakonodavstvom ograničila uporabu i promet proizvoda koji u sebi sadržavaju azbest. Republika Hrvatska je potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom od 1. siječnja 2002. godine preuzela obvezu usklađivanja svog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, uključujući i regulativu koja se odnosi na proizvodnju, promet i uporabu proizvoda koji u sebi sadrže azbest.

Share.

About Author

Comments are closed.