USKORO OTVARANJE PONUDA ZA AGLOMERACIJU PLOČE

0

Početkom veljače otvorit će se ponude za tri od predviđenih šest javnih nabava, raspisanih u prosincu prošle godine, za 200 milijuna kuna vrijedan projekt Aglomeracije Ploča, koji, osim samih Ploča, obuhvaća naselja Baćinu, Peračko Blato, Stablinu, Rogotin i Šarić Strugu. Tri javne nabave odnose se na upravljanje projektom, nadzor i usluge informiranja javnosti, odnosno promidžbe i vidljivosti projekta, dok će se javne nabave za mrežu (cjevovod, crpne stanice i sl.), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i za opremu raspisati naknadno. Ovaj kapitalni projekt ima 11 građevinskih dozvola i, kako smo doznali, prve tri faze, koje će se obavljati tijekom turističke sezone, realizirat će se na onim lokacijama koje neće ugrožavati turističku djelatnost kojom se posljednjih godina bavi sve više stanovnika s gradskoga područja. Stoga će se najprije obavljati radovi na lučkome području, gdje je predviđena izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i podmorskoga ispusta.

Cjelokupan sustav uključuje 37 kilometara cjevovoda, preko tri tisuće kućnih priključaka i 25 crpnih stanica na području Ploča, Stabline, Čevelješe, Rogotina, Šarić Struge, Baćine i Peračkog Blata i trebao bi biti završen polovicom 2022. godine.  Izrada studijske i projektne dokumentacije započela je krajem 2015. Projektom je predviđeno prikupiti fekalne otpadne vode i sustavom gravitacijskih kolektora, crpnih stanica i tlačnih cjevovoda otpadne vode dovesti do Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji će biti smješten u lučkom području gdje bi se otpadne vode pročistite, te podmorskim ispustom dugačkim gotovo 2,4 kilometra ispustile u more.

aglomeracija Ploce (2)

Projekt je predviđeno provesti u najvećem dijelu uz financijsku podršku od strane EU, sredstvima Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Investitor radova je Javna ustanova  Izvor Ploče, koja je i provodi sve javne nabave. Posao izrade dokumentacije dobila je zajednica izvršitelja sa čelu sa tvrtkom Geoproming d.o.o. iz Metkovića i Akvaprojekt d.o.o. iz Splita. Lokacijska dozvola za kanalizacijsku mrežu ishođena je u rujnu 2017., a za UPOV u lipnju 2018. Izradu projektne dokumentacije za podmorski ispust dobila je tvrtka Institut IGH d.d. Zagreb. Lokacijska dozvola za podmorski ispust je ishođena u lipnju 2018.

Prihvatljivi troškovi sufinancirat će se iz sredstva EU u visini najviše do 137,6 milijuna kuna. Od preostalog iznosa oko 50 milijuna kuna će osigurati zajedno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode, JU Izvor će osigurati osam milijuna kuna, a Grad Ploče 4,3 milijuna kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče, početkom prošlogodišnjega listopada u pločanskome Domu kulture potpisali su Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, Boris Palac, ravnatelj Javne ustanove Izvor koja je korisnik bespovratnih sredstava iz europskih i strukturnih fondova i Mišo Krstičević, gradonačelnik Ploča.

Share.

About Author

Comments are closed.