KOMUNALNA NAKNADA – ŽUPANIJA DALA ZA PRAVO LUCI PLOČE, A PROTIV GRADA PLOČA

0

Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije je, povodom žalbe Luka Ploče d.d., poništio Rješenje Grada Ploča po kojem je Luka Ploče d.d. trebala Gradu Ploče plaćati godišnji iznos komunalne naknade od 4,6 milijuna kuna. U  pobijenom Rješenju se navodi da je Luka Ploče d.d. obvezna plaćati komunalnu naknadu za preko 420 tisuća metara četvornih građevinskog zemljišta namijenjenog poslovnoj djelatnosti, preko 210 tisuća „kvadrata“ površine poslovnog prostora i više od 487 tisuća „kvadrata“ površine neizgrađenog građevinskog zemljišta, što po novom koeficijentu namjene koji sada, umjesto dosadašnjih 1,5, po kojem je pločanska tvrtka plaćala 1,4 milijuna kuna godišnje, iznosi 6, pa je planirani iznos komunalne naknade bio spomenutih 4,6 milijuna kuna.

1. Oporbeni vijećnici napuštaju sjednicu Gradskog vijeća

Jedno od najspornijih pitanja u ovome slučaju bila je priroda poslovnog prostora, odnosno što se po tim podrazumijeva. Pozivajući se na odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, nadležno županijsko tijelo ističe da se „poslovni prostor u smislu tog zakona smatra poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto“, te da se poslovnom zgradom smatra zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu“. Terminal za rasute terete i kontejnerski terminal, na kojima se obavlja pretovar i manipulacija tereta mogu se, po tom Zakonu, smatrati poslovnim prostorima „jedino ako ispunjavaju uvjete da se smatraju i zgradama“.

2. Vijećnici vladajuće koalicije glasuju za Osluku o koeficinentu namjene

Podsjetimo, Gradsko vijeće Ploča donijelo je Odluku s koeficijentom namjene za lučki prostor krajem siječnja prošle godine nakon burne rasprave u kojoj je oporba, nezadovoljna načinom njenog prezentiranje, napustila sjednicu na kojoj je ostalo devetero vijećnika vladajuće koalicije (SDP – NL Niko Orepić – HSS – Pločanska stranka). Točno onoliko koliko je potrebno za kvorum i donošenje Odluke, jer Gradsko vijeća Grada Ploča broji 17 članova. No, čuđenje je tada izazvalo ponašanje HSS-ovoga vijećnika Zdenka Mateljka, koji je glasovao protiv te Odluke. Naime, da je Mateljak napustio sjednicu Vijeća, ako je već bio protiv predložene Odluke, ona ne bi bila usvojena jer bi bio srušen kvorum.

3. Zdenko Mateljak glasa protiv predložene Odluke

Inače, prijepori su pratili donošenje Odluke o komunalnoj naknadi i 2007. godine, kada su se tadašnjem prijedlogu Gradskoga poglavarstva Ploča usprotivili vijećnici koji su na određeni način bili vezani uz Luku Ploče, bez obzira na stranačku pripadnost. Luka Ploče je, naime, do početka siječnja 2007. plaćala 350 tisuća kuna na ime komunalne naknade. Tada je predloženo povećanje toga iznosa na  oko pet milijuna kuna, ali vladajuća koalicija predvođena SDP-om nije uspjela osigurati dovoljno ruku, pa je na kraju, kao kompromisno rješenje, usvojena Odluka s koeficijentom namjene za lučki poslovni prostor 1,5, što je rezultiralo godišnjim iznosom od oko 1,4 milijuna kuna.

Rješenje županijskom Upravnog odjela za zaštitu okoliša je konačno u upravno postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom u Splitu.

Share.

About Author

Comments are closed.