KONTROLA PROJEKATA U BAĆINI I U ROGOTINU

0

Predstavnici Središnje agencije za financiranje i upravljanje obavili su kontrolu dvaju projekata koji se realiziraju na području Ploča. Riječ je o Posjetiteljskom centru (Stara škola) u Baćini i vjetroorguljama u Rogotinu. Provjerava se kvaliteta i dinamika radova, troškovnici, pojedine stavke troškovnika, građevinska knjiga, dnevnik i sl. Kontroli su prisustvovali i predstavnici stručnog madzora, izvođača radova, Grada Ploča, DUNEA-e i Dubrovačko-neretvanske županije. Projekti u Baćini i Rogotinu, pojedinačne vrijesnosti preko tri milijuna kuna, realiziraju se u okviru širega projekta Promicanje prirodne baštine doline Neretve, vrijednosti oko 14,5 milijuna kuna. Od toga 80 posto sredstava se osigurava iz EU fondova, a ostatak financiraju jedinice lokalne samouprave.

Share.

About Author

Comments are closed.