MINISTARSTVO MORA ZATRAŽILO OD ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OČITOVANJE O KATEGORIZACIJI LUKE MALA POŠTA

0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaprimilo je predstavku odvjetnika, opunomoćenika dijela građana Ploča vezano uz kategorizacija luke Mala Pošta i naplatu veza na komunalnom dijelu iste luke.

U predstavci se navodi kako je luka Mala Pošta kategorizirana kao luka prve kategorije, što je u suprotnosti s člankom 19. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

vezovi (1)

Nadalje, navodi se kako je Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovačko – neretvanske županije donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini lučkih pristojbi, koja je stupila na snagu 8. prosinca 2016. godine, a kojom je izmijenjen članak 10. Odluke o visini lučkih pristojbi od 28. travnja 2015. i 8. studenoga 2016. godine, s time da Odluka od dana 8. studenoga 2016. nije dostupna na službenim internetskim stranicama Lučke uprave, a u Odluci od dana 28. travnja 2015. su navedena dva članka 10.

Sukladno navedenom, resorno Ministarstvo od županijske Lučke uprave traži dostavu Odluke o visini lučkih pristojbi sa svim izmjenama i dopunama iste, kao i očitovanje o kategorizaciji luke Mala Pošta uz navođenje kriterija i dokaze o ispunjenju istih.

Podsjetimo, vlasnici brodica u Pločama protive se kategorizaciji luke Mala Pošta u luku prve kategorije iz niza razloga. Naime, u istoj zoni su luka Cavtat, Mlini, Srebreno, Slano i druge, iako se radi o lukama čiji je geografski smještaj zbog blizine grada Dubrovnika znatno atraktivniji, a da je luka Mala Pošta u Pločama udaljena između 70 i 100 kilometara i od ovih luka i od grada Dubrovnika. Osim ovoga kriterija Pločani navode i brojne druge. Kada je u pitanju razina uređenosti lučke nadgradnje i podgradnje, ističu kako u luci Mala Pošta ne postoji nikakva nadgradnja i podgradnja, upitan je stupanj zaštićenosti luke, kao i njena ekološka opremljenost, a, kako naglašavaju, što se tiče opremljenosti luke  specijaliziranom opremom, plovilo posebno namijenjeno za sanaciju mora je iz Ploča premješteno u Dubrovnik, a ne postoji niti druga specijalizirana oprema ili zaštitna sredstva. Osim toga, nisu ispunjeni kriteriji vezani uz opremljenost luke osnovnim ni dodatnim sadržajima, a, iako je luka povezana s javnim putem, sami pristup nije uređen i prikladan za pristup. Također, u blizini  nema brodogradilišta ili servisa.

Share.

About Author

Comments are closed.