Održano javno otvaranje ponuda za „Usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti“ …

0
Održano  javno otvaranje ponuda za „Usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti“ i  „Uslugu nadzora radova u okviru projekta – Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“

U ponedjeljak, 10. veljače 2020. godine, u prostorijama Izvora Ploče d.o.o. održano je javno otvaranje ponuda u otvorenim  postupcima –Usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti“ i „Usluga nadzora radova u okviru projekta – Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“.

  U predmetnom postupku nabave „Usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti“, evid. br. EV-MV 16/2019, zaprimljeno je 5 ponuda:

 • Ponuda ponuditelja BRIEFING KOMUNIKACIJE d.o.o. Zagreb
 • Ponuda ponuditelja PARK AVENIA d.o.o. Zagreb
 • Ponuda ponuditelja MEDIA VAL d.o.o. Zagreb
 • Ponuda ponuditelja EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb
 • Ponuda Zajednice ponuditelja
  • EKOESCO d.o.o., Osijek
  • EUROPLANTAŽE d.d. Osijek
  • MEDIA ORTAK, obrt za reklamu, Osijek

Procijenjena vrijednost nabave  je 836.612,00 kuna (bez PDV).

Ponuđena cijena ponuditelja BRIEFING KOMUNIKACIJE d.o.o. iznosi 773.700,00 kn bez PDV-a, odnosno 967.125,00 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja PARK AVENIA d.o.o.   iznosi 589.400,00  kn bez PDV-a, odnosno 736.750,00 kn s PDV-om.

Ponuđena cijena ponuditelja MEDIA VAL d.o.o. iznosi 743.950,00 kn bez PDV-a, odnosno 929.937,50 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja  EKONERG – institut iznosi 459.906,14 kn bez PDV-a, odnosno 574.882,68 kn s PDV-om. Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja  EKOESCO d.o.o. i drugi, iznosi 389.300,00 kn bez PDV-a, odnosno 489.625,00 kn bez PDV-a.

   U predmetnom postupku nabave „Usluga nadzora radova“, evid. br. EV-VV 13/2019, zaprimljene su 2 ponude:

 • Ponuda ponuditelja SEDRA CONSULTING d.o.o. Zagreb
 • Ponuda Zajednice ponuditelja
  • IDT d.o.o. Osijek
  • PRONGRAD BIRO d.o.o. Osijek
  • ANIVA – INŽENJERING d.o.o. Osijek

Procijenjena vrijednost nabave  je 6.532.894,00 kuna (bez PDV).

Ponuđena cijena ponuditelja SEDRA CONSULTING d.o.o. iznosi 5.983.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 7.478.750,00 kn s PDV-om. Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja IDT d.o.o i drugi iznosi 4.952.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 6.190.000,00 kn s PDV-om.

Zapisnici s javnog otvaranja ponuda objavljeni su neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Stručno povjerenstvo za predmetni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda, te donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude unutar roka od 90 dana.

Share.

About Author

Comments are closed.