15 TISUĆA „KUBIKA“ KAMENOG MATERIJALA ZA SANACIJU DESNE OBALE NERETVE

0

Već tjednima kamioni dopremaju ogromne količine kamenoga materijala lijevom obalom  rijeke Neretve pa ga maunama prebacuju na desnu obalu, gdje jedan dio direktno sa tih plovila ispuštaju u rijeku uz samu obalu stvarajući svojevrsne temeljne ploče, a drugi dio, pomoću bagera koji se nalaze na maunama, slažu na temelje i uređuju i učvršćuju obalu. Radovi se izvode na predjelu Lisne, gdje je obala najugroženija i, uslijed dugotrajnog djelovanja voda, prijeti joj urušavanje. Razornom djelovanju vode na tom području često svjedoče ovdašnji poljoprivrednici i ribari koji mogu vidjeti kako velika stabla završe u rijeci, nakon što im je korijenje potpuno isprano zbog dugogodišnjega djelovanja vode koja dolazi iz gornjoneretvanskoga sliva.

Korito Neretve nije uvijek izgledao ovako. Prvo veći hidrotehnički zahvat izveden je između 1881. i 1888. godine kada je rijeka regulirana između Metkovića i ušća da bi se uspostavio plovni put do Metkovića koji bi omogućio lakšu manipulaciju materijalom i drugim potrebnim sredstvima jer nije bilo ostalih načina prometovanja. Već su 1885. prvi brodovi novim koritom mogli ploviti od ušća do Opuzena.  Na objema stranama Neretve izgrađeni su nasipi, a u njima su ostavljeni propusti (tumbini) kroz koje se zamuljena voda širila i taložila sediment.

1.2.3.4.6789

Radovi održavanja na desnom nasipu rijeke Neretve na predjelu Lisna izvodit će se tijekom cijele 2020. Godine, što dovoljno govori o veličini zahvata. Radove izvodi tvrtka Neretvanski sliv d.o.o. iz Opuzena, a količina kamenog materijala koji se planira ugraditi iznosi oko 15 tisuća metara kubičnih.

Ciljevi projekta su uređenje i održavanje regulacijskih vodnih građevina, a budući planovi Hrvatskih voda vezani za područje ušća rijeke Neretve odnose se na održavanje korita rijeke, regulacijskih i zaštitnih građevina na lijevoj i desnoj obali (nasipi, bankine, kanali).

Istovremeno s ovim projektom Hrvatske vode, na području Grada Ploča, realiziraju još jedan veliki, 22 milijuna kuna vrijedan projekt. Riječ je o sanaciji 544 metra desne obale rijeke u Kominu na dionici gdje je obala erodirana i potkopana, također dugogodišnjim djelovanjem vode. Izgradit će se kameni nasip s obalo utvrdom, šetnica, privezišta/pristaništa za čamce, stepeništa prema rijeci, nogostup, a uredit će se parkirališna mjesta za potrebe stanovnika postojećih stambenih objekata u neposrednoj blizini obale.

Sanacijom obale uklonit će se postojeći objekti (nasuta i betonirana parkirališta, pristaništa za čamce i improvizirana stepeništa prema rijeci, kao i otpad. Na dijelu sanirane obale predviđeno je uređenje 169 parkirnih mjesta, od kojih je deset namijenjeno osobama s invaliditetom. Također je projektom planirano gotovo 600 metara četvornih zelenih površina.

O ovoj temi možete čitati u novom broju Dubrovačkog vjesnika koji će na pločanskim kioscima biti u petak ujutro!

Comment

Share.

About Author

Comments are closed.