U Centar za socijalnu skrb Ploče samo zbog žurnih razloga

0

U svrhu sprečavanja pojave epidemije Covid-19, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku daje slijedeće uputu:

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB PRIMAJU STRANKE KOJE DOLAZE SAMO ZBOG IZRAZITO  ŽURNIH I NEODGODIVIH RAZLOGA,

MOLIMO ZAPOSLENIKE  USTANOVE  I STRANKE DA SE SUZDRŽE OD UOBIČAJNOG NEVERBALNOG KOMUNICIRANJA KOJE UKLJUČUJE  RUKOVANJE  I IZBJEGAVANJE BLIŽIH SOCIJALNIH KONTAKATA

STRANKE KOJE IMAJU RESPIRATORNU BOLEST ILI POVIŠENU TEMPARATURU (VEĆU OD 37,5 C)  MOLIMO DA NE DOLAZE U PROSTORIJE USTANOVE

 

Centar za socijalnu skrb Ploče  možete kontaktirati: 020 679 071, fax 020 679  019, mob; 091 206 2331

Sve obavijesti  vezane za ostvarivanje prava i usluga dobit ćete putem telefona.

E-mail: korisnik112@socskrb.hr ili info@czss-ploce.hr

 

 

                                                             Centar za socijalnu skrb Ploče

 

Comment

Share.

About Author

Comments are closed.