HRVATSKE VODE FINANCIRAJU 86 MILIJUNA KUNA U OPUZENU I U SLIVNU

0

Na području Grada Opuzena i Općine Slivno Hrvatske vode financiraju kapitalni projekt uređenja obale i zaobalja Male Neretve vrijedan gotovo 86 milijuna kuna, što je trenutačno najveći projekt u dolini Neretve.

Naime, nakon rekonstrukcije brane u Opuzenu, čime je spriječen nekontrolirani prodor vode iz rijeke Neretve u Malu Neretvu, te uslijed urbanizacije obala Male Neretve, bilo je potrebno definirati novi režim obrane od poplava na ovom vodotoku. U sadašnjem sustavu obrana od poplave Mala Neretva prihvaća vode lijevog zaobalja rijeke Neretve od Metkovića do Ušća. Pored uloge u obrani od poplava, u vegetacijskom razdoblju ona postaje rezervoar vode za navodnjavanje. Hrvatske vode su stoga pripremile projekt uređenja obale i zaobalja rijeke Male Neretve, sukladno novoj situaciji u prostoru.

1. 2.

3. 4.

6. 5.

8. 7.

10 9.

12 11

Uređenje je koncipirano na način da buduće obale Male Neretve zadovoljavaju zahtjeve obrane od poplava u novom režimu tečenja, da imaju osiguranu stabilnost i nepromjenjivu geometriju obale ugradnjom kamenog nabačaja i postavljanjem armirano-betonskih elemenata. Također, uređenjem obale Male Neretve osigurat će se stanovništvu koje živi uz obale pristup rijeci te omogućiti sigurno kretanje prometnicama uz rijeku.

Radovi na uređenju obala Male Neretve na potezu od ustave u Opuzenu do vodotoka Crepina na desnoj obali, odnosno crpne stanice Prag na lijevoj obali započeli su u rujnu 2018. godine. Rok izvođenja radova je 60 mjeseci, a radove financiraju Hrvatske vode.

14 13

16 15

18 17

20 19

21 22

24 23

Radove izvodi zajednica ponuditelja Neretvanski sliv d.o.o. Opuzen i Medius d.o.o. Petrača, a stručni nadzor nad građenjem obavlja zajednica ponuditelja Company Sulić d.o.o. Ploče, Apsida inženjering d.o.o. Dubrovnik, Geokol d.o.o. Varaždin i Uplana j.d.o.o. Makarska.

Do sada su završeni radovi na izvedbi kamenog nabačaja i trenutačno se izvode betonski i armirano-betonski dijelovi obale te sustav oborinske odvodnje.

Ukupna vrijednost radova iznosi  85,75 milijuna kuna s PDV-om, a usluga stručnog nadzora 990 tisuća kuna s PDV-om.

 

Share.

About Author

Comments are closed.