Obljetnica referenduma o hrvatskoj samostalnosti – pročitajte kako se glasalo u tadašnjoj Općini PLOČE

0

referendum plakatU tijeku pregovora o razrješenju državne krize između republika tadašnje SFRJ, 1991. godine, predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman donio je odluku o raspisivanju referenduma o državnoj samostalnosti Hrvatske.

Na referendumu održanom 19. svibnja 1991. godine građani su odlučivali o budućnosti Hrvatske odgovarajući na dva ponuđena pitanja.

Prvo pitanje, na plavom listiću, glasilo je: Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ). 

Drugo pitanje, na crvenom listiću, bilo je: Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?

Za pitanje na plavom listiću, o suverenosti i samostalnosti Hrvatske, glasovalo je ukupno 3.051.881 glasača ili 83.56 posto od ukupnog broja registriranih glasača. “Za” je glasovalo 2.845.521 glasača ili 93,24 posto izašlih na referendum. “Protiv” je glasovalo 126.630 glasača ili 4,15 posto glasača koji su pristupili referendumu. Nevažećih plavih listića bilo je 1,18 posto od broja izašlih glasača.

Za pitanje na crvenom listiću, o ostanku Hrvatske u jedinstvenoj saveznoj državi, ukupno je glasovalo 3.051.881 glasača ili 83,56 od ukupnog broja registriranih glasača. “Za” je glasovalo 164.267 glasača ili 5,38 posto izašlih na referendum. “Protiv” je glasovalo 2.813.085 glasača ili 92,18 posto izašlih. Nevažećih crvenih listića bilo je 2,07 posto.

Na osnovi neposredno iskazane volje građana na referendumu, a nakon neuspjeha daljnjih pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz državnopolitičke krize, Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. godine donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Ishod referenduma bio je polazište donošenja i Odluke o raskidu državno-pravne sveze sa ostalim republikama i pokrajinama SFRJ koju je Hrvatski sabor usvojio 8. listopada iste godine, čime je Republika Hrvatska i formalno-pravno postala samostalna i suverena država.

hrvatske zastave

Pročitajte kako se glasovalo na području tadašnje Općine Ploče.

Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ). 

 

Ukupno glasača    Glasovalo  Nevažeći lis.    ZA       PROTIV

Baćina                            474                       409             13                     381       15

Banja                              153                         144               1                    143      0

Brist                               259                         245               4                     233      8

Gradac                           833                         748               26                   660     61

Ploče Srednj. centar       883                         728               12                   642     58

Ploče Osnovna škola     817                          669               9                    569     91

Ploče Športska dvor.     881                         753               18                   678     57

Ploče Mjesna zajed.      904                         731               16                   601    114

Ploče zgrada Sindik.     562                          489              3                     463    23

Komin                           982                          955               6                     947     2

Peračko Blato               190                           171              0                      157    11

Podaca                          174                           153              3                      143     7

Rogotin                        517                            503              0                      503     0

Stablina                        719                           610              0                       596    14

Staševica Osnovna šk. 398                          384               2                       379     3

Staševica Oml. dom    256                           243               4                       231    8

Šarić Struga                 197                          193               5                        185   3

UKUPNO:                9199                         8128             122                   7411    475

 

Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?

Ukupno glasača    Glasovalo  Nevažeći lis.    ZA       PROTIV

 

Baćina                        474                        409               16                 18        375

Banja                          153                        144               7                    0         137

Brist                         259                         245              11                   10       224

Gradac                     833                         748              44                   84       620

Ploče Srednj. cent.   883                         728              31                  71        609

Ploče Osnovna šk.   817                         669              12                   88       569

Ploče Športska dv.   881                        753               29                  59        665

Ploče Mjesna zaj.    904                         731              18                  109      604

Ploče zgrada Sind.  562                         489              11                    24      454

Komin                     982                         955              6                      12      937

Peračko Blato         190                         171              3                       14      151

Podaca                    174                         153              5                       7        141

Rogotin                   517                         503             0                        2       501

Stablina                  719                          610             5                       17      588

Staševica Osn. šk.  398                          384             5                        6       373

Staševica O. dom   256                          243             4                        20    219

Šarić Struga           197                           193            5                        5       183

UKUPNO:          9199                          8128           212                   546    7347

hrvatski sabor

U Hrvatskom Saboru (na slici) objavljeni su sluzbeni rezultati referenduma o Hrvatskoj samostalnosti

 

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.