Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada – 218 milijuna djece žrtve su dječjeg rada

0

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada obilježava se s ciljem podizanja svijesti i pokretanja akcija u svijetu protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece. Međunarodna organizacija rada 2002. godine donijela je odluku da se 12. lipnja obilježava Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada, piše likaclub.eu.

Dječji rad reguliraju tri glavne međunarodne konvencije: Međunarodna organizacija rada s Konvencijom broj 138 koja se odnosi na minimalnu dob za stupanje na posao; zatim Konvencija broj 182 koja se odnosi na zabranu i hitnu akciju za eliminaciju najgorih oblika dječjeg rada te Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Navedene konvencije temelj su za donošenje zakona o dječjem radu u zemljama potpisnicama.

Milijunu djevojčica i dječaka diljem svijeta prisiljeni su raditi, a više od polovice ih radi u opasnim uvjetima ili u okovima ropstva. Ovoj djeci uskraćena su prava na normalno djetinjstvo, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, slobodno vrijeme i na sve ostalo što se smatra sastavnim dijelom normalnog života jednog djeteta.

Statistika je poražavajuća pa tako čak 218 milijuna djece u dobi od 5 do 14 godina radi, od kojih je 122 milijuna na području Azije, također statistika kaže da su 1,2 milijuna djece žrtve prodaje u dječje roblje, uključujući i tek rođene bebe. Čak 300.000 djece nosi oružje i bori se u ratovima u svijetu, te svake godine od posljedica nesreća na radu umre oko 22.000 djece.

Share.

About Author

Comments are closed.