Poljopromet: Kompletna organska i mineralna gnojidba u jednom gnojivu

0

BELFRUTTO MBS 6-10-15+4%MGO+16%SO3+ME – KOMPLETNA ORGANSKA I MINERALNA GNOJIDBA VOĆAKA I VINOGRADA SA OSVRTOM NA GNOJIDBU AGRUMA

Cilj gnojidbe je sačuvati tlo kao nepovratni resurs i osigurati ujednačene prinose, kvalitetu proizvoda kroz dugi niz godina. Da bi u navedenom uspjeli potrebno je sva svojstva tla (biološka, kemijska, fizikalna..) održavati u optimalnom odnosu. Mjere koje trebamo provoditi svake godine su sljedeće:

1.Održavati visoku razinu humusa u tlu, koji zbog nestanka stočarske proizvodnje i povremene ili nikakve zelene gnojidbe ne prelazi 1-2%  u našim tlima, a intezivnom se proizvodnjom smanjuje 20-30%od ukupne količine na godišnjoj razini.

2.Osigurati dovoljnu količinu mineralnih tvari u intezivnom periodu vegetacije kao i u fazi mirovanja biljke,

gnjojivo

BELFRUTTO OSIGURAVA DOVOLJNU KOLIČINU ORGANSKE TVARI I     MINERALNIH KOMPONENTI U JEDNOM GNOJIVU

Ovo ORGANO-MINERALNO gnojivo je dovoljno primijeniti jednom u ciklusu proizvodnje i tako riješiti kompletnu gnojidbu u jednoj primjeni. Visoku kvalitetu ovog gnojiva dobivenog prirodnom reakcijom karakterizira formulacija posebnih organskih tvari ( mješavina organskih gnojiva koja sadrže visoke humusne, proteinske tvari i aminokiseline) i visokokvalitetne mineralne soli tehnološki dovedene u ujednačenu granulu. Posebne organske tvari sa visokim sadržajem humusa omogućavaju bolji rast korijena, zadržavanje hranjiva i pojačanu mikrobnu aktivnost, što osigurava biljci ujednačen rast i plodonošenje kroz duži period. Karakterizira ga široki C/N odnos i dovoljno organskog ugljika kao hrana za mikrobe tla. Mineralne komponente NPK su u idealnom odnosu(6-10-15) za sve drvenaste kulture kao i za meliorativnu gnojidbu za povrće. DUŠIK zaštićen organskom tvari potiče obnovu vegetacije rastom novih listova, cvjetova i plodova za maksimalan prinos. FOSFOR omogućava optimalan rast korijena dok KALIJ  pojačava otpornost na sušu, bolesti i

štetnike. Visok sadržaj MAGNEZIJA potiče fotosintezu kao najvažniji proces u prirodi a BOR omogućava maksimalnu oplodnju. ORGANSKI SUMPOR  snižava PH tla i omogućava ponovnu mobilizaciju hraniva imobiliziranih zbog alkalnog ili podalkalnog medija (željezo, cink, mangan i fosfor). Ciljani sadržaj mikroelemenata (željeza,cinka i bora) povezanih na organski nosač metahumata biljka brzo i dugo asimilira sprečavajući eventualne nedostatke i stvarajući optimalne uvjete za rast, cvatnju i plodonošenje.

poljopromet...

GNOJIDBA AGRUMA

Osvrnut ću se na problem prevelike količine DUŠIKA u startnoj gnojidbi agruma posebno Mandarina na početku vegetacije zbog introdukcije peletiranih (PILEĆIH)  gnojiva i mineralnih sa prevelikim sadržajem dušika u nitratnom obliku. Navedena gnojidba napamet uzrokuje velike probleme koji se manifestiraju u obliku smanjenog uroda, deblje i napuhane kore, sitnijih plodova sa previše kiselina, slabiju otpornost na bolesti i štetnike ( štitaste uši), kasno dozrijevanje i propadanje u skladištu. Ciljanom gnojidbom BELFRUTTOM  izbjegavamo navedene probleme  i osiguravamo ujednačene prinose i visoku kvalitetu proizvoda kroz više godina.

MISLAV ARAČIĆ,dipl. Ing.

 

Share.

About Author

Comments are closed.