Aglomeracija Ploče – nabava za izvođenje mreže usporava projekt, ostali ugovori potpisani

0

Premda su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče još početkom listopada 2019. godine u pločanskome Domu kulture potpisali Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, Boris Palac, ravnatelj Izvor-a koji je korisnik bespovratnih sredstava iz europskih i strukturnih fondova i Mišo Krstičević, gradonačelnik Ploča, još uvijek nije riješena javna nabava vezana uz mrežu. HDZ-ov gradski vijećnik Krešimir Vejić upitao je gradonačelnika Ploča Mišu Krstičevića (SDP) u kojoj se točno fazi nalazi projekt, koji, kako je rekao, usprkos angažiranju konzultanata, očito kasni.

Krstičević mu je odgovorio kako još nije završena nabava za izvođenje mreže, kao jedna od nabava u sklopu projekta. Gradonačelnik Ploča podsjetio je kako je prilikom otvaranja ponuda, od pristigle četiri, jedna odbačena kao nepotpuna, a od preostalih, odabrana je ponuda tvrtke Kamgrad. Na tu odluku se žalio Elektrocentar Petek i Državna komisija (DKOM) je tu žalbu usvojila. Nakon toga se Izvor žalio Visokom upravnom sudu koji je dao upute vezane uz izbor izvođača radova. Krstičević je naglasio kao je to ispoštovano i opet je izabran Kamgrad. Državna komisija je, rekao je, dala za pravo što je ponuda tvrtke Elektrocentar Petek odbačena, ali odluka nije bila dobro obrazložena. Prema zadnjim informacijama, Elektrocentar Petek je ponovo uložio žalbu o kojoj će se Državna komisija, očekuje se, očitovati do sredine veljače.

8aglomeracija

Inače, do sada su potpisani ugovori za Izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, za usluge nadzora radova u okviru Projekta „Izgradnja vodno komunalne infrastrukture Aglomeracije Ploče“, za usluge upravljanja projektom, te za usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti projekta. Uz to, otvorene su ponude za nabavu opreme za održavanje sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe projekta. Stručno povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave vrši pregled i vrednovanje ponuda, nakon čega će se donijeti odluka o odabiru.

Ukupni iznos prihvatljivih troškova iznosi oko 200 milijuna kuna, a konačan iznos utvrdit će se nakon dovršetka Projekta. Prihvatljivi troškovi sufinancirat će se dijelom iz sredstva EU u visini najviše do 137,6 milijuna kuna. Od preostalog iznosa oko 50 milijuna kuna će osigurati zajedno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode, „Izvor“ će osigurati osam milijuna kuna, a Grad Ploče 4,3 milijuna kuna. Sustav uključuje 33 kilometara cjevovoda, preko tri tisuće kućnih priključaka i 25 crpnih stanica na području Ploča, Stabline, Čevelješe, Rogotina, Šarić Struge, Baćine i Peračkog Blata i trebao bi biti završen do kraja 2023. godine.  Izrada studijske i projektne dokumentacije započela je krajem 2015.

aglomeracija potpisivanje ugovora aglomeracija ugovor

Projektom je predviđeno prikupiti fekalne otpadne vode i sustavom gravitacijskih kolektora, crpnih stanica i tlačnih cjevovoda otpadne vode dovesti do Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji će biti smješten u lučkom području gdje bi se otpadne vode pročistite, te podmorskim ispustom dugačkim gotovo 2,4 kilometra ispustile u more. Trenutačno stanovništvo aglomeracije Ploče, 7 459 stanovnika prema projekciji iz 2018., ima osigurane usluge odvodnje putem djelomično izgrađenog mješovitog sustava javne odvodnje i to u naselju Ploče duljine 4 538 metara i u naselju Rogotin duljine 700 metara, dok ostala naselja nemaju izgrađen sustav odvodnje. Stopa pokrivenosti je 51 posto, odnosno 3 804 stanovnika su spojena na postojeći sustav odvodnje. Broj aktivnih priključaka je 2 280 od čega se 1 840 odnosi na stanovništvo, a 440 na gospodarstvo. Sustav javne odvodnje je starijeg datuma, te su CCTV snimkama evidentirana oštećenja cjevovoda koja dovode do infiltracije podzemnih voda i eksfiltracije otpadnih voda u okolni teren. Realizacijom ovoga projekta osigurati će se preduvjeti za podizanje stupnja priključenosti stanovništva i privrede u aglomeraciji na sustav javne odvodnje na predviđenih 94 posto, što će rezultirati smanjenjem broja septičkih jama i smanjiti ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u okolno tlo. Uz povećanje broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi, smanjit će se i gubitak na vodoopskrbnom sustavu, a JU Izvor će, kroz veći broj korisnika, osigurati veću potrošnju vode i povećane prihode.

Slike: S potpisivanja ugovora 2019. godine

O ovoj temi čitajte u novom broju Dubrovačkog vjesnika koji je na pločanskim kioscima od petka ujutro!

Share.

About Author

Comments are closed.