Luka Ploče: Neto gubitak 11,3 milijuna kuna; pad prometa 25 posto

0

Prema nerevidiranom, nekonsolidiranom izvješću za 2020. godinu, Luka Ploče d.d. ostvarila je neto gubitak od 11,3 milijuna kuna i pad prometa od 25 posto u odnosu na 2019. godinu.

Promet preko luke Ploče iznosio je  2.668 tisuća tona robe; što je manje za 25,04% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2019: 3.559 tisuća tona).

Prihodi od prodaje lučkih usluga iznose 110.048 tisuće kuna, što je manji za 12,20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2019: 125.333 tisuće kuna), dok prihod od prodaje roba iznosi 86.760 tisuće kuna te je 198,41% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2019: 29.074 tisuća kuna).

Poslovni rashodi iznose 204.533 tisuća kuna (2019: 149.714 tisuće kuna). Od toga se 83.403 tisuće kuna odnosi na trošak prodane robe (2019: 27.540 tisuće kuna). Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 0,86% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 8,07 milijuna kuna (2019: 16,96 milijuna kuna)

EBITDA marža: 4,06% (2019: 10,93%)

EBIT: – 5,60 milijuna kuna (2019: 5,46 milijuna kuna)

EBIT marža: -2,81% (2019: 3,52%)

Neto gubitak: 11,30 milijuna kuna (2019: neto dobitak 0,52 milijuna kuna)

Utjecaj bolesti COVID-19 na poslovanje Društva

Društvo je identificiralo značajan utjecaj COVID-19 na pad fizičkog prometa i likvidnosti. Unatoč padu, Društvo i dalje ima zadovoljavajuću razinu likvidnih sredstava koja je dovoljna za izvršavanje svih dospjelih obaveza.

 Program zbrinjavanja kolektivnog viška radnika

Uprava društva Luka Ploče d.d. je, temeljem provedene analize i savjetovanja sa socijalnim partnerima, donijela Odluku o utvrđivanju kolektivnog viška radnika u 4. kvartalu 2020. godine.

Značajno smanjen obujam poslovanja uslijed gospodarskih i lokacijskih uvjeta (gašenje partnera iz BiH) te izvanredne situacije uzrokovane pandemijom Covid-19, iziskuje smanjenje troškova poslovanja i provođenje organizacijskih promjena radi usklađivanja broja radnika sa strukturom i veličinom poslovne aktivnosti društva. Organizaciju društva i broj radnika potrebno je prilagoditi novim uvjetima, stoga je poslodavac bio prisiljen pristupiti racionalizaciji troškova i smanjenju broja izvršitelja kako bi stvorio uvjete za financijsku likvidnost daljnjeg poslovanja Društva. Ovim utvrđivanjem kolektivnog viška radnika postiže se značajno smanjenje godišnjeg troška rada Društva, a potpuni učinak na novčane tokove i profitabilnost Društva biti će u vidljiv u 2021. godini.

Proces zbrinjavanja radnika bit će okončan tijekom prvog i drugog kvartala 2021. godine. Poslodavac je odlučio primijeniti stimulativni način obračuna otpremnina i obveza prema zaposlenicima, a ukupni iznos rezerviranja za otpremnine je 3,5 milijuna kuna u 2020. godini. Tijekom 2020. godine trošak isplaćenih otpremnina iznosio je 7 milijuna kuna.

 

Share.

About Author

Comments are closed.