Leptirići uvijek korak naprijed

0

Edukacijska rehabilitacija je znanost koja se bavi ranim otkrivanjem i ranom intervencijom, timskom
dijagnostikom, procjenom potreba za podrškom, izradom individualiziranih programa poticanja,
osobno usmjerenih i obiteljski usmjerenih planova podrške, promicanje prava djece s teškoćama u
razvoju i njihovih roditelja, kao i osoba s invaliditetom u zajednici, edukacijsko-rehabilitacijsku
superviziju, savjetovanje, suradnju i timski rad.

Capture

Edukacijsko-rehabilitacijski (individualni i/ili grupni) postupci i programi su:
· Bazična perceptivno-motorička stimulacija
· Poticanje perceptivno-motoričkog razvoja
· Rehabilitacija igrom

  Poticanje senzorne integracije
  Primijenjena analiza ponašanja
  Kognitivne strategije učenja
  Tehnike individualnog i grupnog poučavanja
  Poticanje razvoja kognitivnih, praktičnih i socijalnih kompetencij

 Poticanje osobnog i socijalnog razvoja u grupi
Poticanje razvoja prirodnog kruga podrške

Kao Edukacijski rehabilitator i Neurofeedback terapeut, Stanko Šimović provodi rehabilitaciju djece i
odraslih s teškoćama na području: kognitivnog, motoričkog i socioemocionalnog razvoja. Baveći se
poslom koji voli sa zadovoljstvom će postati dio svake obitelji s kojom radi, prijatelj svakog djeteta
kojemu je pomoć potrebna. Gorljivo se zalaže za prava i potrebe osoba s invaliditetom te razumljivo
shvaća strahove koje posjeduju roditelji koji se po prvi puta susreću s pojedinim dijagnozama. Stoji na
raspolaganju svima onima kojima je potrebna podrška.

Capture1

Kako bismo zaštitili korisnike i sebe, pridržavamo se mjera zaštita od COVID 19:
1. Pri dolasku u prostorije Udruge, korisniku terapeut na propisanoj udaljenosti od 2 metra mjeri
beskontaktnim toplomjerom temperaturu.
2. Potom slijedi dezinfekcija ruku i ispunjavanje temperaturne liste.
3. Terapeut i korisnik nosi zaštitnu masku tijekom terapije (izuzev ako korisnik zbog zdravstvenog
razloga ne smije nositi masku – uz priloženu dokumentaciju)
4. Tokom orofacijalnih pregleda i vježbi terapeut obavezno nosi vizir i zaštitne rukavice.
5. Nakon tretmana vrši se dezinfekcija prostorije i pomoćnih pomagala/materijala.

Djeci i odraslima kojima je ovaj oblik terapije potreban u gradu Pločama i okolici mogu se osobno javiti našem Stanki Šimoviću

E-mail: stanko.udrugaleptirici@gmail.com

Adresa: Rogotinska 5 Ploče

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.