KONAČNO! ZAPOČINJE ZAVRŠNA FAZA IZGRADNJE ULAZA U LUKU I GRAD PLOČE

0

Djelatnici Poslovne udruge koju čine: Strabag AG i Skladgradnja d.o.o. započet će, najvjerojatnije do kraja ovoga mjeseca, radove na rekonstrukciji i izgradnji spojne ceste za luku Ploče i grad Ploče, čime se konačno ulazi u završnu fazu projekta „Ulaz u Ploče“. Spomenuta Udruga posao je dobila na međunarodnom natječaju, a projektant projekta je Institut IGH d.d., dok će stručni nadzor obavljat TramesConsultants d.o.o. i RambollDenmark A/S. Ukupna vrijednost projekta iznosi 64.112.884,00 kuna, od čega 85 posto u iznosu od 52.275.000,00 kuna financira Europska unija, a preostali dio Hrvatske autoceste d.o.o..

Projekt ulaza u Ploče predstavlja dovršetak izgradnje Spojne ceste: Čvor Ploče (A1) – Luka Ploče, koja je izgrađena do čvora Čeveljuša, oko 350 metara od ulaza u lučki kompleks. Svrha spojne ceste je povezivanje grada i luke Ploče s autocestom A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, odnosno Jadransko–jonskim koridorom, dijelom TEN-T osnovne mreže, te autocestom A10 Granica BiH – Metković (A1), koja zajedno s dionicom A1 čvor Metković – čvor Ploče i spojnom cestom Čvor Ploče (A1) – Luka Ploče predstavlja završni dio koridora Vc: Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče, uvrštenog u TEN-T sveobuhvatnu mrežu. Luka Ploče je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku, luka sveobuhvatne TEN-T mreže i paneuropskog koridora Vc, stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama (BIP) i predstavlja izlazu/ulaznu luku teretnog prometa za susjednu BiH, te je od osobitog značaja za njeno gospodarstvo.

Daljnji razvoj luke Ploče izravno ovisi o razvoju cestovne i željezničke infrastrukture na koridoru Vc. U postojećem stanju, luka Ploče povezana je s autocestovnom mrežom RH i TEN-T mrežom preko gradske cestovne mreže grada Ploča, međutim takvo postojeće rješenje ulaza u Luku Ploče ne zadovoljava potrebnu razinu uslužnosti i sigurnosti prometa, a prolaz teških vozila kroz naselje nepovoljno utječe na okoliš i kvalitetu života. Realizacijom ovog projekta omogućit će se bolja povezanost grada i Luke Ploče na TEN-T mrežu, uklanjanje uskih grla, povećanje kapaciteta i regionalne pristupačnosti TEN-T mreži i prema ostalim državama EU.

Projektom je planiran nastavak izgradnje trase brze četverotračne ceste na ulazu u lučki kompleks, odvojak do grada Ploče (spojna dvotračna cesta duljine oko 403 metara), koji uključuje nadvožnjak Vranjak 1 preko željezničke pruge, premještanje i zaštitu postojećih instalacija, odvodnju i vodozaštitu s propustom ispod brze ceste, TK instalacije, cestovnu rasvjetu, prometnu opremu i signalizaciju, hortikulturu, kao i trokrako sjeverno križanje koje uvažava glavne smjerove u Grad Ploče (zapadni krak T križanja), odnosno Luku Ploče (južni krak T križanja), te prilaz HEP-ovim pogonima (istočni krak T križanja).

Sukladno Sporazumu o zajedničkoj suradnji na izgradnji spojnih cesta koji su sklopile Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, po dovršetku ovog projekta upravljanje i održavanje predmetnih cesta bit će u nadležnosti Hrvatskih cesta.

ceveljusa nedovrsena - ulaz 1 ulaz 2 ulaz 3

Comment

Share.

About Author

Leave A Reply