OBNOVA 7 KILOMETARA JADRANSKE MAGISTRALE OD ROGOTINA DO OPUZENA – NOVI UVJETI ZA PRODAJNE ŠTANDOVE

0

U cilju poboljšanja sigurnog odvijanja prometa dionicama državnih cesta na području Dubrovačko-neretvanske županije Hrvatske ceste d.o.o. izradile su projektnu dokumentaciju Glavni-izvedbeni projekt „Obnova dionice državne ceste D8 na dionici most Rogotin – Opuzen duljine oko 6,9 kilometara“. Izrađivač projektne dokumentacije je tvrtka Geoproming d.o.o. iz Metkovića, a zbog ovoga je projekta nedavno u Opuzenu održana prezentacija i uvid u projektnu dokumentaciju koju su izradile Hrvatske ceste. Prezentaciji su nazočili član Uprave Hrvatskih cesta Nikša Konjevod, voditelj dubrovačke Ispostave HC Ivica Tutman, načelnik Slivna Smiljan Mustapić, gradonačelnik Opuzena Ivo Mihaljević, te predstavnici Grada Ploča.

Jadranska magistrala - standovi

Zahvat se planira  izvesti u postojećem cestovnom pojasu Jadranske magistrale, na cestovnom zemljištu tj. unutar postojeće parcele prometnice. Projekt bi se trebao realizirati kroz plan i radove pojačanog održavanja ceste i njime je predviđena temeljna obnova kolnika i kolničke konstrukcije u postojećoj širini, nova prometna regulacija sa izradom horizontalne i vertikalne signalizacije, dogradnja prometne opreme (ugradnja nove metalne zaštitne ograde), rekonstrukcija postojećih autobusnih ugibališta, obnova, uređenje i dogradnja sustava oborinske odvodnje, korekcija i usklađenje svih elemenata ceste  prema važećim pravilima i propisima.  Obzirom da je u pojasu dionice značajan broj poljoprivrednih parcela, pojedini stambeni objekti, te se na istoj na cestovnom zemljištu i pojasu ceste odvija prodaja poljoprivrednih proizvoda na za to prometno uređenim ili neuređenim površinama, zbog sigurnog odvijanja prometa cestom projektom je previđeno, također na cestovnom zemljištu, objedinjavanje prilaza-formiranjem zajedničkog uzdužnog prilaza sa više prometnih „ulaza“ i „izlaza“, uređenje raskrižja sa prilazima naselju nižeg prometnog ranga izgradnjom traka za lijevo/desno odvajanje prometa, uređenje više uzdužnih ugibališta dužine po oko 200 m1 uz koje postoji mogućnost uređenja površina za postavljanje prodajnih štandova.

Po realizaciji projekta, u pojasu ceste biti će moguće uređenje odgovarajućih površina i postavljanje prodajnih štandova, bilo na cestovnom ili privatnom zemljištu, bilo kojem tražitelju, pojedinačnom, skupnom ili jedinicama lokalne samouprave, ukoliko ishodi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o., PJ Split, Tehničke ispostave Dubrovnik kojom će se za pojedinu mikro lokaciju odrediti tehnički i ekonomski uvjeti za postavljanje prodajnih štandova.  Procjena vrijednosti radova je u tijeku, a početak radova očekuje se uskoro.

Comment

Share.

About Author

Comments are closed.