DUBROVČANI REALIZIRAJU PROJEKT VJETROORGULJA NA TROVRU – POZNATA I BRZINA VJETROVA

0

Tvrtka Trag d.o.o. Dubrovnik realizirat će jedinstveni projekt izgradnje vjetro orgulja na brdu Trovro u Rogotinu. Na raspisani natječaj Grada Ploča, koji snosi jedan dio troškova, pristiglo je pet ponuda, u dubrovačka firma ponudila je najbolje uvjete. Za građevinske radove koji podrazumijevaju izgradnju pristupnog puta, platoa i vrta, ponuda Trag-a iznosi oko 1,4 milijuna kuna, a za nabavku i instaliranje opreme nešto manje od 1,3 milijuna kuna. Kako saznajemo, za drugi dio projekta tvrtka iz Dubrovnika vodi pregovore s Orguljarstvom Kvaternik d.o.o. iz Koprivnice.

Nabava je provedena  u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“. Nositelj projekta je Dubrovačko – neretvanska županija, dok se provedba projekta financira iz Programa: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Europskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projekt obuhvaća uređenje staze koja vodi od mjesta Rogotin do vrha brda Trovro, platoa pored staze, kao i platoa na vrhu brda. Na početku staze, na mjestu suhozida, planira se urediti postojećiprostor kao EDU-EKO vrt, gdje će se hortikulturno urediti sadržaj, pritom ne narušavajući postojeći suhozid.Staza se popločava kamenim pločama. Duž same staze planirano je postavljanje klupa, budući na stazi postoje prirodna proširenja. Na vrhu Trovra planirano je postavljanje info karte cijelog lokaliteta. Na lokaciji je potrebno izraditi plato od kamenog suhozida, te pristup do platoa na vrhu brda (kamene stepenice).

Sa sjeverne, jugoistočne i jugozapadne strane platoa na vrhu predviđena je izgradnja kamenih orgulja (10mx2,8m), koje bi, koristeći snagu vjetra, proizvodile zvuk i na taj način obogatile sadržaj.Na istočnoj i jugozapadnoj strani od platoa na vrhu brda planirana je izgradnja promatračnice s postavljenim panoramskim dvogledom. Radovi su podijeljeni u dvije grupe, a rok završetka je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Za realizaciju ovoga projekta potrebno je izraditi analizu vjetrovnih prilika na spomenutoj lokaciji, što je učinio Državni hidrometeorološki zavod s glavne i automatske postaje Ploče u razdoblju od 2005. do 2016. godine. Analiza je pokazala da je veliki udio slabog vjetra promjenjivog smjera, uz istaknuto strujanje s istoka. Ako se razmotri vjetar vede srednje 10-minutne brzine od 3 m/s, uočava se jasna sezonska promjenjivost vjetra. U hladnom dijelu godine dominantni su bura i jugo, dok se u toplom javlja maestral. U prosjeku je srednja 10-minutna brzina vjetra 2.10 m/s. Očekivana maksimalna srednja 10-minutna brzina vjetra u 50-ogodišnjem razdoblju iznosi 18.37 m/s, a očekivana maksimalna trenutna brzina vjetra (udar) 33.36 m/s.

Share.

About Author

Comments are closed.