NOVA ZNANJA ZA NEZAPOSLENE I ŽENE U PROJEKTIMA GRADA PLOČA

0

U Pločama su započela predavanja vezana za dva projekta koja se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda, a edukaciju organizira Grad Ploče, nositelj projekata.

U sklopu projekta „Zaželi danas za bolje sutra – Grad Ploče“ svih 20 zaposlenih žena educirat će se u narednim mjesecima za računalnog operatera sa ECDL diplomom koje će provoditi Pučko otvoreno učilište Algebra. Nakon provedene ankete među zaposlenicima koje skrbe o 80-tak starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području grada Ploča, najveći interes su pokazale za stjecanjem informatičke pismenosti jer su i tijekom prethodnih radnih iskustava spoznale nedostatak informatičkog znanja. Cilj projekta je osnaživanje žena u smislu jačanja kompetencija, vještina i motiviranosti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Projekt „Zaželi danas za bolje sutra- Grad Ploče“ financiran je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene sa najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice. Projektni partneri koji sudjeluju u provedbi su Centar za socijalnu skrb Ploče i Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Dubrovnik, ispostava Ploče. Ukupna vrijednost projekta nešto je veća od četiri milijuna kuna i financira se 85 posto sredstvima Europskog socijalnog fonda i 15 posto sredstvima Državnog proračuna RH. Razdoblje provedbe projekta je od 27. rujna 2018. do 27. ožujka 2021. godine.

Drugi projekt koji provodi grad Ploče “Klub za zapošljavanje Ploče” funkcionira kao središnji informativno-edukacijski punkt za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina koji će kroz aktivnosti karijernog usmjeravanja nezaposlenih  te pružanjem programa cjeloživotnog obrazovanja od značaja za lokalno gospodarstvo pružiti osnovu za provedbu ciljeva i mjera Dubrovačko-neretvanske strategije ljudskih potencijala na razini lokalne zajednice. Ciljevi i aktivnosti projekta ostvarit će se u suradnji s četiri partnera na projektu, ujedno članice Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije (LPZ DNŽ) koje su redom predstavnici: regionalne uprave -Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije Dunea d.o.o., tijela zaduženog za kreiranje i provedbu politike zapošljavanja na nacionalnoj razini HZZ Područna ispostava Dubrovnik, neprofitnog sektora – Deša, regionalni centar za izgradnju zajednice i civilnog društva te obrazovnog sektora – Srednja škola “Fra Andrije Kačića Miočića” Ploče, čime se osigurava poštivanje principa dobrog upravljanja i ostvarivanje strategijskih ciljeva u području unaprjeđenja znanja za konkurentno gospodarstvo i razvoja i usklađivanja programa obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada. Ukupna vrijednost ovoga projekta je gotovo 742 tisuće kuna, a razdoblje provedbe projekta je od 3/2019-3/2021.

nova znanja (1) nova znanja (2) nova znanja (3) nova znanja (4) nova znanja (5) nova znanja (6) nova znanja (7) nova znanja (8)

Grad Ploče je provedbu aktivnosti na projektu Kluba za zapošljavanje prepoznao kao izravnu potporu jačanju pet gospodarskih segmenata od strateškog značaja za razvoj lokalnog gospodarstva: ICT tehnologije, EU fondovi, obiteljski turizam, poljoprivreda i društveno poduzetništvo te se unutar Kluba za zapošljavanje provodi edukacija za 14 nezaposlenih osoba koja bi dovela do povećanja zaposlenosti najranjivijih osoba na lokalnom tržištu rada. Četrnaest pripadnika ciljnih skupina steći se znanje i vještine potrebne za bolju konkurentnost na tržištu rada. Program edukacija za voditelje EU projekata i ICT stručnjake (web dizajner i sistemsko mrežni administrator) su verificirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Po uspješnom završetku svih edukacija polaznici će dobiti javnu ispravu, odnosno uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e – radnu knjižicu te će time biti konkurentniji na tržištu rada.

O ovoj temi možete čitati u novom broju Dubrovačkog vjesnika (petak)

Share.

About Author

Comments are closed.