Odluka u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Ploča

0

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 39. Statuta Grada Ploča („Službeni glasnik Grada Ploča br.14/09, 03/12, 01/13, 03/17 i 01/18), a sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije gradonačelnik Grada Ploča donosi

ODLUKU

I.
U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Ploča, a prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije nalažem sljedeće:

1.) Na području Grada Ploča odgađaju se sva okupljanja građana na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kino projekcije, kazališne i dječje predstave, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.
2.) Ustanove u vlasništvu Grada Ploča do daljnjega neće organizirati izravan rad sa strankama. Nalaže se privremeno zatvaranje kino dvorane, knjižnice i čitaonice te klubova, zatim prostora udruga civilnog društva, saveza i zajednica udruga, kao i prostora koje te udruge koriste za redovne aktivnosti.
3.) Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta na području Grada Ploča.
4.) Privremeno se prekida rad predškolske ustanove Dječjeg vrtića Ploče kao i Područnih vrtića Staševica, Rogotin i Komin uz obvezu organiziranja dežurstva za korisnike koji nemaju drugih mogućnosti zbrinjavanja svoje djece. Upute o dežurstvima roditelji će dobiti od zaposlenika ustanove u ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine.
5.) Gradska uprava Grada Ploča ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila. U iznimnim situacijama, kada je zbog zadanih rokova u određenom postupku potrebno predati pismeno Gradu Pločama, pisarnica Grada Ploča će isto zaprimiti.
6.) Službenici i namještenici gradske uprave, ustanova i gradskih tvrtki dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima/strankama s kojima su u komunikaciji.
7.) Preporučuje se svim građanima Grada Ploča da što je moguće manje koriste usluge Doma zdravlja Ploče radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze.
8.) Mole se građani Grada Ploča koji su, radi poslovnih ili privatnih razloga od 01. ožujka 2020. godine boravili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se, u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu i postupaju po naputku.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te važi dok se ne donese Odluka o poništenju iste, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Ploča i na Oglasnoj ploči Grada, oglasnim pločama gradskih ustanova i tvrtki i njihovim mrežnim stranicama.

 

Share.

About Author

Comments are closed.