Prijedlog mjera Kluba vijećnika HDZ-HSLS za ublažavanje gospodarskih posljedica uzrokovanih korona virusom COVID-19 na području Grada Ploča

0

Prijedlog mjera Kluba vijećnika HDZ-HSLS za ublažavanje gospodarskih posljedica uzrokovanih korona virusom COVID-19 na području Grada Ploča

Klub vijećnika HDZ-HSLS obratio se predsjedniku Gradskog vijeća gosp. Niki Orepiću s prijedlogom organiziranja zajedničkog sastanka Gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća, Klubova vijećnika i Nezavisnih lista, a u vezi 13. točke Dnevnog reda 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča: Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih korona virusom COVID-19 na području Grada Ploča.
U ovoj teškoj zdravstvenoj i ekonomskoj situaciji želimo pomoći s našim prijedlozima onima koji su najviše pogođeni epidemijom korona virusa COVID-19. Zato pozivamo na zajednički dijalog kako bismo što prije donijeli nužne mjere i izbjegli bilo kakve prijepore. Klub vijećnika HDZ-HSLS ne dolazi na mogući sastanak s figom u džepu nego s konkretnim mjerama:

MJERE ZA GOSPODARSTVO

1. Ukida se prirez poreza na dohodak do kraja 2020. godine;
2. Oslobođenje plaćanja komunalne naknade za 2. kvartal 2020. godine, odnosno do trajanja zabrane rada obrtnicima i trgovačkim društvima uslijed provođenja mjera suzbijanja epidemije Covid-19 uz mogućnost beskamatne obročne otplate postojećih obveza u roku 12 mjeseci;
3. Beskamatna odgoda plaćanja komunalne naknade svim obrtnicima i trgovačkim društvima za 2. kvartal 2020. godine uz smanjenje iznosa od 50% kao pomoć uslijed smanjenja gospodarske aktivnosti uz mogućnost beskamatne obročne otplate postojećih obveza u roku 12 mjeseci;
4. Pomoć (donacija) obrtnicima i trgovačkim društvima kojima je zabranjen rad uslijed provođenja mjera suzbijanja epidemije Covid-19 u iznosu 1.000 kuna mjesečno za isplatu plaće svakog zaposlenika, a sve u cilju zadržavanja postojećih radnih mjesta za vrijeme trajanja zabrane rada;
5. Oslobođenje plaćanja poreza na korištenje javnih površina, zakupa javnih površina i zakupa poslovnog prostora obrtnika i trgovačkih društava za razdoblje od 01.03.2020. godine do trajanja zabrane rada istih (u slučaju da nemaju zabranu rada umanjenje od 50% kao kod komunalne naknade zbog smanjene gospodarske aktivnosti);
6. Ukidanje plaćanja spomeničke rente za 2020. godinu;
7. Oslobođenje obrtnika i trgovačkih društava kojima je zabranjen rad uslijed provedbe mjera suzbijanja epidemije Covid-19 plaćanja odvoza otpada do ukidanja istih;
8. Oslobođenje plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu uslijed poremećaja na tržištu i otežanog plasmana poljoprivrednih proizvoda uzrokovanih epidemijom Covid-19;
9. Obustava svih ovrha u vidu zaustavljanja prisilne naplate u roku od 90 dana osim onih kojima prijeti zastara.

MJERE ZA GRAĐANE

1. Za vrijeme obustave rada korisnici dječjeg vrtića oslobađaju se plaćanja participacije;
2. Obustava svih ovrha u sljedećih 90 dana, osim onih kojima prijeti zastara uz mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja podmirenja neplaćenih obveza u roku 12 mjeseci;
3. Uvođenje mjere socijalne (financijske) pomoći za razdoblje travanj, svibanj i lipanj za sve osobe koje su od 01.03.2020. uslijed posljedica epidemije Covid-19 ostale bez radnog mjesta u iznosu od 2.000 kuna za vrijeme trajanja navedenih okolnosti;
4. Uvođenje mjere socijalne pomoći za kućanstva kroz sufinanciranje troškova stanovanja (podstanarstva) u kojima je netko od ukućana ostao bez radnog mjesta uslijed posljedica epidemije Covid-19 u iznosu od 1.000 kuna za vrijeme trajanja navedenih okolnosti;
5. Oslobođenje plaćanja komunalne naknade i odvoza otpada za 2. kvartal svih domaćinstava u kojima je uslijed posljedica epidemije Covid-19 netko od ukućana ostao bez posla ili su im plaće smanjene u iznosu većem od 30% za vrijeme trajanja navedenih okolnosti.

MJERE UŠTEDA U PRORAČUNU GRADA PLOČA ZA 2020. GODINU
1. Ukidanje plaćanja naknade članovima Gradskog vijeća Grada Ploča do kraja 2020. godine;
2. Ukidanje plaćanja naknade za članstvo u upravnim vijećima i nadzornim odborima ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada Ploča do kraja 2020. godine;
3. Ukidanje plaćanja naknade za rad političkih stranaka i nezavisnih lista do kraja 2020. godine;
4. Smanjenje plaća u gradskoj upravi, javnim ustanovama i trgovačkim društvima u iznosu od 5% za 2020. godinu, a u ustanovama i trgovačkim društvima kojima je zabranjen ili značajno smanjen rad uslijed mjera suzbijanja epidemije Covid-19 10% za vrijeme trajanja mjera;
5. Redukcija javne rasvjete do kraja 2020. godine;
6. Smanjenje aktivnosti čišćenja javnih površina i održavanja zelenih površina do kraja 2020. godine;
7. Smanjenje donacija udrugama, osim onih koji imaju zaposlenike te bi umanjenje sredstava ugrozilo isplatu plaća i radna mjesta;
8. Ukidanje sredstava sportskim klubovima za 2. kvartal uslijed zabrane natjecanja, osim sredstava za troškove održavanja objekata;
9. Smanjenje iznosa za održavanje javnih manifestacija uslijed zabrane javnih okupljanja.

izvor: FB HDZ Ploče

Share.

About Author

Comments are closed.