GRADONAČELNIK PLOČA O PODUZETIM MJERAMA…

0

Poštovani sugrađani,

Missopred više od 10 dana sam vas izvijestio o mjerama koje sam, u okviru svoje nadležnosti, donio te o mjerama koje sam predložio Gradskom vijeću na usvajanje, a sve u cilju ublažavanja posljedica i adaptacije na novonastale uvjete, ograničenja kretanja i poslovanja zbog pandemije COVID-19.

U nadležnosti koje imam kao gradonačelnik donio sam odluku da se do daljnjeg produljava privremena obustava rada Dječjeg vrtića Ploče, a za cijelo vrijeme trajanja privremene obustave rada u Dječjem vrtiću Ploče korisnike se oslobađa participacije.

Također, donio sam i Odluku o visini naknade za rad članovima nadzornih odbora za trgovačka društva u vlasništvu Grada Ploča kojom je određen iznos mjesečne naknade za rad predsjednicima nadzornih odbora u neto iznosu od 1,00 kune i iznos mjesečne naknade za rad članovima nadzornih odbora u neto iznosu od 1,00 kune. Odluka je donesena za sva trgovačka društva u vlasništvu Grada Ploča u kojima je iznos navedenih mjesečnih naknada za predsjednike i članove nadzornih odbora trenutno veći od 1,00 kunu.

Osim ovih već donesenih odluka, dao sam i niz preporuka kao što su:

Preporuka javnim ustanovama kojima je Grad Ploče osnivač o umanjenju iznosa naknade za rad u upravnim vijećima kojom se svim predsjednicima i članovima upravnih vijeća javnih ustanova kojima je Grad Ploče osnivač, preporuča da u svrhu ušteda i solidarnosti sa svima koji trpe posljedice krize nastave rad do kraja danog mandata uz naknadu od 1,00 kn;

Preporuka javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Ploča u svezi isplate uskrsnica, regresa i drugih nagrada tijekom epidemije COVID-19 kojom se odgovornim osobama u pravnim osobama čiji je osnivač i vlasnik Grad Ploče, preporuča da za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 privremeno uskrate isplatu uskrsnica, regresa i drugih nagrada koje proizlaze iz radnog odnosa;

Preporuka je javnim ustanovama kojima je Grad Ploče osnivač i trgovačkim društvima kojima je Grad Ploče vlasnik zabrana novih zapošljavanja čime se, u cilju stabilizacije rashoda i prilagodbe rada javnih ustanova i trgovačkih društava izvanrednoj situaciji, odgovornim osobama u pravnim osobama čiji je osnivač i vlasnik Grad Ploče, preporuča da se za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 ograniči svako novo zapošljavanje.

Preporuka javnim ustanovama kojima je Grad Ploče osnivač i trgovačkim društvima kojima je Grad Ploče vlasnik zabrana službenih putovanja čime se daje preporuka odgovornim osobama u pravnim osobama čiji je osnivač i vlasnik Grad Ploče, da za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 i u mjesecima koji slijede, privremeno zabrane odlazak na sva službena putovanja izuzev putovanja povezanih s rješavanjem nepredviđenih događaja uzrokovanih širenjem infekcije COVID-19.

Spomenut ću i to da sam trgovačkim društvima kojima je Grad Ploče vlasnik i javnim ustanovama kojima je Grad Ploče osnivač, poslao zahtjev za dostavom podataka u vidu projekcija nužnih troškova na mjesečnoj razini (plaće i nužni materijalni rashodi). Od odgovornih osoba unutar trgovačkih društava i javnih ustanova također sam zatražio definiranje plana ušteda za naredno razdoblje.

Želim vas podsjetiti kako se paketu mjera u svrhu pomoći gospodarstvu i građanima Grada Ploča pridružilo i trgovačko društvo Komunalno održavanje d.o.o. Odlukom o obustavi naplate odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe (obrtnike i slobodna zanimanja) koje nisu u mogućnosti obavljati gospodarsku djelatnost sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Osim gore navedenih odluka, koje su unutar nadležnosti gradonačelnika i već se primjenjuju, Gradskom vijeću Grada Ploča sam predložio na donošenje Odluku o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih infekcijom COVID-19 na području Grada Ploča čije bi se odredbe primjenjivale do daljnjeg.

Usvajanjem predložene točke rasteretili bi se upravo gospdarski subjekti (fizičke i pravne osobe) kojima je obavljanje djelatnosti zabranjeno odlukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Svjestan sam teške financijske situacije u kojoj su se našli naši sugrađani, određeni poslovni subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Ploča i njihovi zaposlenici kao i potrebe da se na sjednici Gradskog vijeća donesu mjere rasterećenja za navedene subjekte.

Obzirom da ste upoznati da sjednica Gradskog vijeća u par navrata nije rezultirala izglašavanjem Dnevnog reda, ponovno ću navesti mjere koje čekaju potvrdu Gradskog vijeća:

1. Oslobađanje od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina sukladno Odluci o korištenju javnih površina (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 3/19), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg,
2. Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade sukladno Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 2/19), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg,
3. Oslobađanje od obveze plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča sukladno Odluci o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 2/15 i 1/18), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg. Ne primjenjuje se na poslovne prostore u vlasništvu Grada Ploča koje su zakupnici dali u podzakup sukladno predmetnoj Odluci.

Osim svih već spomenutih mjera, aktivno razmatramo sve ostale mogućnosti rasterećenja i pomoći koje ćemo biti u mogućnosti definirati i donjeti u trenutku jasnije perspektive samih financija Grada i nakon sagledavanja posljedica krize na sve pravne i fizičke osobe na području Ploča. Obavještavat ćemo vas o svim dodatnim mjerama racionalizacije poslovanja rada gradske uprave, trgovačkih društava kojima je Grad Ploče vlasnik i javnih ustanova kojima je Grad Ploče osnivač.

Trenutno je cijela javnost zaokupljena zdravstvenim aspektom pandemije te adaptcijom na novonastala ograničenja socijalnog života. Jednako, nažalost i intenzivnije, degradira se ekonomsko i gospodarsko stanje u cijelom svijetu. Posljedice će se dugo osjećati i biti prisutne. Svi planovi i projekcije razvoja i unapređenja su pod ekstremnim revizijama sa ciljem ublažavanja i ponovnog pokretanja procesa koji omogućuju napredak. Vlada RH će poreznom politikom i ostalim odlukama biti glavni moderator strategije suočavanja sa novonastalom situacijom.

Obzirom na dužnost izvršnog tijela Grada Ploča želim poručiti da ćemo pružiti sve od sebe i aktivirati sve svoje resurse da se ovaj mikrosustav suoči sa što manjim posljedicama, te da bude spreman za ponovni rast i razvoj ukidanjem karantenskih mjera.

Izvor: FB

Share.

About Author

Comments are closed.