Pri dolasku na dječja igrališta obratite pažnju na sljedeće…

0

S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom stavljanja u funkciju dječjih igrališta i rekreacijskih poligona na otvorenome Hrvatski zavod za javno zdravstvo preporuča sljedeće:

Organizacija. Dječja igrališta i rekreacijski prostori na otvorenome stavljaju se u funkciju. Stavljaju se na raspolaganje i prateći sadržaji poput klupa za sjedenje na otvorenome.

Fizička distanca. Potrebno je održavati fizičku distancu među osobama od 1,5 metra. Pri tome pratitelj djeteta i dijete ne moraju održavati fizičku distancu. Potrebno je obratiti pažnju odnosno podučiti djecu da izbjegavaju grupiranje na jednom mjestu i održavaju fizičku distancu koliko je moguće.

Dezinfekcija i nošenje maski za lice. Za vrijeme boravka na dječjim igralištima te tijekom bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom preporuča se češće dezinficirati ruke te izbjegavati dodirivanje lica nečistim rukama. Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera.

 

Share.

About Author

Comments are closed.