Đuroković se uvjerio u dinamiku realizacije 22,5 milijuna kuna vrijednog projekta u Kominu kojeg financiraju Hrvatske vode

0

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktorica VGO-a Split Irina Putica i voditelj Sektora korištenja voda HV Đino Zmijarević posjetili su Komin i uvjerili se u dinamiku radova na 22,5 milijuna kuna vrijednom projektu sanacije desne obale Neretve, kojega u sto postotnom iznosu financiraju Hrvatske vode.

a b

c d

Hrvatske vode su investitori projekta i u prosincu 2014. godine naručile su izradu projektne dokumentacije za sanaciju desne obale rijeke Neretve u Kominu. Krajem lipnja 2016. godine ishođena je građevinska dozvola, koja je postala pravomoćna od polovice kolovoza 2016. Nakon provedenog postupka javne nabave odabrana je zajednica ponuditelja Pomgrad inženjering d.o.o. Split – vodeći član i Medisu d.o.o. Petrača – drugi član. Ugovor o građenju na spomenuti iznos sklopljen je 19. prosinca 2018. godine, a u veljači prošle godine sklopljen je ugovor za nadzor nad izvođenjem radova sanacije u iznosu od 0,3 milijuna kuna s zajednicom ponuditelja Promacon d.o.o. Bjelovar – vodeći član i Company Sulić d.o.o. Ploče – drugi član.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Radovi na sanaciji desne obale rijeke Neretve u Kominu započeli su u ožujke 2019. godine s rokom završetka od tri godine. Do sada je realizirano 14,4 milijuna kuna ili 64 posto projekta.

Svrha predmetnih radova je zaštita obale od erozivnog djelovanja voda i obrana od poplave rijeke Neretve u Kominu, osiguranje sigurnog pristupa rijeci, a predviđen je i parkirališni prostor, zelene površine i drugi sadržaji. Duljina sanacije je 544 metara, a  širina 31 metar.

Share.

About Author

Comments are closed.