Grupa Luka Ploče: Neto dobit 26 milijuna kuna u prvih devet mjeseci 2021.

0

Financijski izvještaj poslovodstva Grupa Luka Ploče za prvih devet mjeseci ove godine pokazuje da je Grupa Luka Ploče ostvarila neto dobit od gotovo 26 milijuna kuna, dok je u istom periodu prošle godine ostvaren neto gubitak od preko 5,5 milijuna kuna, objavljeno je na Zagrebačkoj burzi.

Grupu Luka Ploče čine: Luka Ploče d.d., Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka šped
d.o.o i Pločanska plovidba d.o.o.
Prihodi od prodaje lučkih usluga, špedicije, pomorskih usluga i brodarskih usluga
iznosili su 121.581 tisuću kuna, što je porast od 42% u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine (2020: 85.586 tisuća kuna), dok prihod od prodaje roba iznosi
205.863 tisuće kuna te je 458% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2020: 36.899 kuna). Na povećanje prometa najviše je utjecao oporavak industrijske
proizvodnje u BiH.

Poslovni rashodi bez amortizacije iznose 287.913 tisuća kuna (2020: 117.871 tisuću
kuna). Od toga se 202.578 tisuća kuna odnosi na trošak prodane robe (2020: 32.617
tisuća kuna). Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 1% veći u odnosu
na isto razdoblje prethodne godine.

EBITDA marža bez trgovine za period I-IX iznosi 31% dok je u 2020.g. za isti period
iznosi 1 posto.

EBITDA (dobit prije kamata, poreza i  amortizacije) (‘t kuna)  5.638 41.172
EBITDA marža 4,57%   12,51%
EBIT (‘t kuna) – 4.840    28.899
EBIT marža  -3,92%      8,78%

Neto dobitak/(gubitak) (‘t kuna) – 5.612     25.913

 

Ljudski potencijali

Unatoč padu broja zaposlenih vidljiv je povećan trošak zaposlenih od 6,5% u
promatranom razdoblju zbog značajnog povećanja obima posla i prihoda od 42%.
Rezultat navedenog je i povećana prosječna bruto plaća koja iznosi 11.000 kuna u
promatranom razdoblju, a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 10.000 kuna.

Potraživanja od kupaca i likvidnost Društva

Potraživanja od kupaca na dan 30. rujna 2021. godine iznose 151.307 tisuća kuna što
ukazuje na porast od 68% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog iznosa
potraživanja od kupaca, 73% se odnosi na nedospjela potraživanja.

Novac i novčani ekvivalenti smanjili su se za 67% s 80.671 tisuća kuna na dan 31.
prosinca 2020. godine na 26.696 tisuća kuna na dan 30. rujna 2021. godine. Društvo
Luka Ploče d.d. je vlastita sredstva uložilo u kupnju robe te je primarni pad novčanih
sredstava u Grupi rezultat istog i ukazuje na efekt vremenske razlike, a ne na ograničenu
likvidnost. S dospijećem potraživanja do dana sastavljanja ovog izvješća, stanje
novčanih sredstava znatno je poraslo. Grupa i dalje ima zadovoljavajuću likvidnost koja
je dostatna za izvršavanje svih dospjelih obveza.

Hrvoje Livaja dipl.oec.
Predsjednik Uprave Društva

Share.

About Author

Comments are closed.