Opuzenski osnovci čistili Ušće Neretve. Bile je tu svega: grana, morske vegetacije, plastike, čepova, gume…

0

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Udrugom Biom i tvrtkom Komunalno održavanje d.o.o. organizirala je akciju čišćenja otpada na ušću rijeke Neretve u kojoj s sudjelovali i učenici osnovne škole Opuzen. Riječ je o redovnoj djelatnost Javne ustanove koja se provodi s ciljem jačanja svijesti stanovnika doline rijeke Neretve o opasnostima otpada antropogenog podrijetla u okolišu, naročito onog koji završi u vodi.

Djelatnici Javne ustanove i Udruge Biom učenike su upoznali s prirodnim vrijednostima doline rijeke Neretve, budući je prepoznato na međunarodnoj razini kao dio ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve značajno za očuvanje stanišnih tipova i vrsta te područje očuvanja značajno za ptice proglašeno Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže.

19830904

Osim toga, u području doline rijeke Neretve nalazi se sedam područja zaštićenih sukladno Zakonu o zaštiti prirode u kategorijama ornitoloških (Prud, Orepak, Pod Gredom, Modro oko i jezero Desne, Kuti) i ornitološko-ihtiološkog rezervata (Ušće Neretve) te značajnog krajobraza Predolac-Šibenica. Njihova važnost očituje se u tipovima staništa, kao što su močvare, tršćaci i šaševi te šumske površine, koji predstavljaju stanište velikom broju različitih vrsta biljaka i životinja.

Sudionici su prikupili veće količine naplavina (morska vegetacija, lišće, grane i debla). Najzastupljenija vrsta otpada bila je plastika (čepovi i boce), zatim gume, stiropor, tkanina i papir. Problem otpada na obalama voda je više nego estetski jer ugrožava živi svijet dospijevajući na razne načine u vodu, čime posredno utječe i na čovjeka.

19830916

Velik broj životinjskih vrsta, kao što su ptice, kitovi, dupini i morske kornjače, često zamijene plastiku za svoj plijen te je progutaju i uguše se. Osim toga, plastika u vodi ulazi u prehrambeni lanac koji uključuje i nas ljude. Usitnjavanjem većih komada plastike u vodi pod utjecajem sunca, valova i vjetrova nastaje mikroplastika – sitne plastične čestice manje od pola centimetra koje morski organizmi zamjene za hranu.

Javna ustanova prepoznala je u svom radu problem otpada te nastoji kontinuirano, u sklopu redovne djelatnosti ali i dobrovoljno, priključivanjem akcijama čišćenja predmetnog tipa, pridonijeti očuvanju zaštićenih područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Stanislav Soldo/Dubrovački vjesnik

Slike: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

 

Share.

About Author

Comments are closed.