Broj stanovnika u Rogotinu je 581

0

Ukupan broj stanovnika na području Grada Ploča je 8 252, a broj stanovnika prema naseljima je:

Baćina                               512

Banja                                 153

Komin                                944

Peračko Blato                   284

Plina Jezero                        31

Ploče                              4 748

Rogotin                              581

Staševica                           809

Šarić Struga                      190

Share.

About Author

Comments are closed.