Sazvana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča

0

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča Aleksandar Ostojić sazvao je 10. sjednicu GV za 19. svibnja 2022. godine. Sjednica će se održati u Pučkom otvorenom učilištu Ploče s početkom u 19 sati, a predložen je slijedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. ožujka 2022.
godine
2. Kodeks ponašanja izabranih članova Gradskog vijeća Grada Ploča
3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2021. godinu s:
– Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture u
2021. godini;
– Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2021. godini;
– Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini
– Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2021. godini;
– Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2021. godini;
6. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2021. godine
7. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.07. do
31.12.2021.godine
8. Prijedlozi za dodjele nagrada Grada Ploča u 2022. godini
9. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Ploča u 2021. godini
10. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ploča
11. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidatura istaknutih za članove/članice Savjeta
mladih Grada Ploča i njihove zamjenike s Popisom važećih kandidatura
12. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Ploča

 1. Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Dječji vrtić Ploče“ za
  razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
  14. Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Pučko otvoreno učilište
  Ploče“ za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
  15. Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Dom športova Ploča“ za
  razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
  16. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove „Narodna knjižnica Ploče“ za
  razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
  17. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča“ za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
Share.

About Author

Comments are closed.