Neto dobit Luka Ploče d.d. 36,4 milijuna kuna u prvoj polovici 2022. godine

0

Promet preko luke Ploče u prvoj polovici 2022. godine iznosi 2.901.985 tona robe; što je porast od 78 postou odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 1.273.217 tona).
Prihodi od prodaje lučkih usluga iznose 127.071 tisuću kuna, što je porast od 77 posto u
odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 69.591 tisuće kuna), dok prihod od
prodaje roba iznosi 318.024 tisuće kuna te je 219 posto veći u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine (2021: 99.662 tisuće kuna), stoji u nerevidiranom, nekonsolidiranom izvješću objavljenom na Zagrebačkoj burzi.
Poslovni rashodi bez amortizacije iznose 385.948 tisuća kuna (2021: 148.463 tisuće
kuna). Od toga se 313.852 tisuće kuna odnosi na trošak prodane robe (2021: 98.127
tisuće kuna). Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 43 posto veći u odnosu
na isto razdoblje prethodne godine od čega najviše doprinosi porast struje (133 posto),
goriva (142 posto) i sirovine i materijala (76 posto) kao posljedica utjecaja rusko-ukrajnskog
sukoba na volatilonost globalnog tržišta

EBITDA marža bez trgovine za period I-VI iznosi 42 posto dok je u 2021. godini za isti period
iznosila 29 posto.

Neto dobit (‘t kuna) iznosi 36,4 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju lani bila 10 milijuna kuna.

Utjecaj rusko ukrajinske krize na poslovanje Društva
Značajan utjecaj sankcija na Rusiju već je evidentiran na globalnoj razini kroz značajan
porast cijena sirovina i na izraženoj volatilnosti tržišta kapitala, što i dalje utječe na
globalni lanac opskrbe i na kupovnu moć pravnih i fizičkih subjekata (npr. kroz porast
troškova, izazovima u ciklusu ponude/potražnje, porast inflacije itd…).
Luka Ploče d.d. ne obavlja financijske transakcije preko nijedne ruske financijske
institucije te nema financijsku izloženost prema istoj.
Planiran promet ruskog ugljena u 2022. godini iznosio je manje od 2% sveukupnog
planiranog prometa. Nije bilo transakcija s ruskom robom u tijeku tekuće godine.
Unatoč tome, Društvo je i dalje ostvarilo ukupan porast prometa u 2022. godini koji je
vidljiv u porastu prometa od 78 posto za prvih 6 mjeseci u 2022. godini u odnosu na
prethodnu godinu.
Društvo je procijenilo povezane rizike uslijed navedenog kako slijedi:

Potencijalni pad trgovine robom u drugoj polovici 2022. godine usljed najavljenih
sankcija za uvoz ruskog ugljena i dobara. Društvo planirane količine ruskog ugljena
planira supstituirati drugim izvorima. Navedeni efekti će vrlo vjerovatno dovesti do
povećane potražnje odnosno cijene ugljena iz ne-ruskih izvora

Utjecaj na ukupne prihode i promet Društva u ovom trenutku nije moguće procijeniti –
nemamo pristup informacijama naših kupaca o njihovim poslovnim aktivnostima s
Rusijom te nismo u mogućnosti efekt istog procijeniti.

Porast cijena prijevoza, sirovina i materijala, energije i goriva (u odnosu na prethodnu
godinu) što se dalje prenosi na ostale troškove.

Potraživanja od kupaca i likvidnost Društva
Potraživanja od kupaca na dan 30. lipnja 2022. godine iznose 221 milijun kuna što
ukazuje na porast od 240 posto u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog iznosa
potraživanja od kupaca, 96 posto se odnosi na nedospjela potraživanja od čega 65 posto čini neotpremljena roba od trgovine

Kolektivno ugovaranje i ljudski potenciali
Istekom Kolektivnog ugovora sklopljenog 2017. godine, Luka Ploče d.d. i Nezavisni
sindikat djelatnika „Luka Ploče“ sklopili su dana 31.03.2022. godine novi Kolektivni
ugovor za radnike Luke Ploče d.d., kojim su uređena najvažnija prava i obveze iz radnih
odnosa zaposlenika Luke Ploče d.d.. Ugovoreno trajanje sklopljenog Kolektivnog
ugovora je do 01.04.2026 godine.
Vidljiv je porast broja zaposlenih s 380 na 400 uspoređujući isto razdoblje tekuće i
predhodne godine. U lipnju 2022. godine zaposleno je 26 novih djelatnika. Povećan je
i trošak zaposlenih za 2 posto u promatranom razdoblju zbog značajnog povećanja obima
posla i prometa od 78 posto. Rezultat navedenog je i povećana prosječna bruto plaća koja
iznosi 11.000 kuna u promatranom razdoblju, a u istom razdoblju prethodne godine
iznosila je 10.000 kuna.
Ugovorene investicije
Društvo je ugovorilo nabavu nove mobilne lučke dizalice vrijednosti 4 milijuna eura.
Isporuka iste je predviđena krajem IV. kvratala 2022. godine, odnosno početkom I.
kvratala 2023. godine. Pored navedenog u tekućoj godini ugovorena je nabava
sredstva s ukupnom nabavnom vrijednosti od 2,1 milijuna eura.

Grupu Luka Ploče, koju  čine: Luka Ploče d.d. (”Društvo”), Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka šped d.o.o i Pločanska plovidba d.o.o. ostvarila je u prvih šest mjeseci ove godine dobit prije poreza od 45,3 milijuna kuna, dok je neto dobit u istom razdoblju lani bila 13,3 milijuna kuna.

 

Share.

About Author

Comments are closed.